புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் வழிமுறைகள் -2

இந்தியப் பாரம்பரியங்களுடன் புதிய இந்தியா

அவர்களைவிடப் பெரிய சீர்திருத்தவாதி நான் என்பதை, சீர்திருத்தவாதிகளுக்குச் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அவர்கள் விரும்புவது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமான சீர்திருத்தத்தை; நானோ அடிமுதல் முடி வரையிலான மொத்தச் சீர்திருத்தத்தை விரும்புகிறேன். அந்தச் சீர்திருத்தத்தைக் கொண்டு வருவதற்கான வழியில்தான் இருவரும் வேறுபடுகிறோம். அவர்களுடையது அழிவுப் பாதை; என்னுடையது ஆக்கப் பாதை. நான் மறுமலர்ச்சியை நம்பவில்லை, வளர்ச்சியையே நம்புகிறேன். என்னைக் கடவுள்நிலையில் வைத்துக்கொண்டு, ‘இந்த வழியில்தான் நீங்கள் போக வேண்டும், இந்த வழியில் போகக் கூடாது’ என்று சமுதாயத்திற்குக் கட்டளையிட நான் துணிய மாட்டேன். ராமர் பாலம் கட்டும்போது, தன் பங்காக ஏதோ கொஞ்சம் மணலைப் போட்ட அந்தச் சிறிய அணிலைப் போல் இருக்கவே நான் விரும்புகிறேன். அதுதான் என் நிலை. ……

அற்புதமான இந்தத் தேசிய எந்திரம் காலங்காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. தேசிய வாழ்க்கை என்னும் இந்த ஆச்சரியமான ஆறு நம் முன் ஓடிக் கொண் டிருக்கிறது. இது நல்லதா, எந்த வழியாக இது செல்லும் என்பது யாருக்குத் தெரியும்? (5.144)

தேசிய வாழ்க்கைக்குத் தேவையான உணவைக் கொடுங்கள், ஆனால் வளர்ச்சி அதைப் பொறுத்தது. அது வளர்வதற்கு யாரும் கட்டளையிட முடியாது. நம் சமூகத்தில் தீமைகள் அதிகமாக உள்ளன, ஆனால் அதுபோல் மற்ற ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் தீங்குகள் இருக்கவே செய் கின்றன. … தீமையை இனம்காட்டவும் எல்லோராலும் முடியும். ஆனால் பிரச்சினையிலிருந்து விடுபட வழி காண்பவன் அல்லவா மனித குலத்தின் நண்பன்! (5.144, 147)

இந்தியாவில் எப்போதாவது சீர்திருத்தவாதிகளுக்குக் குறைவு இருந்ததுண்டா? இந்தியாவின் வரலாற்றை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா? ராமானுஜர் யார்? சங்கரர் யார்? நானக் யார்? சைதன்யர் யார்? கபீர் யார்? தாது யார்? ஒளி மிகுந்த நட்சத்திரக் கூட்டங்களின் வரிசைகள்போல், ஒருவர் பின்னால் ஒருவராக வந்த இந்த முதல்தர ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் யார்? ….

வித்தியாசம் இதுதான்: அவர்கள் இன்றைய சீர்திருத்த வாதிகளைப்போல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளவில்லை; இன்றைய சீர்திருத்தவாதிகளைப்போல் யாரையும் சபிக்க வில்லை. வாழ்த்துக்களை மட்டுமே அவர்களுடைய உதடுகள் மொழிந்தன. அவர்கள் ஒருபோதும் நிந்திக்க வில்லை . … ‘நீங்கள் தீயவர்களாக இருந்தீர்கள், இப்போது நல்லவர்களாவோம்’ என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை. ‘நீங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தீர்கள். இப்போது மேலும் நல்லவர்களாவோம்’ என்றே கூறினார்கள். எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம்!

நம் இயல்பிற்கு ஏற்பவே நாம் வளர வேண்டும். வெளிநாட்டுச் சங்கங்கள் நம்மீது திணித்துள்ள செயல்முறை களைப் பின்பற்ற முயல்வது வீண், அவ்வாறு நடக்கவும் முடியாது. அப்படி முடியாததற்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்வோம். வளைத்து நீட்டி, கொடுமைப்படுத்துவதன் மூலம் நம்மை மற்ற நாடுகளின் அமைப்பில் உருவாக்க முடியாது. மற்ற இனங்களின் சமூக அமைப்புகளை நான் நிந்திக்கவில்லை; அவை அவர்களுக்கு நல்லது, நமக்கு அல்ல. அவர்களுக்கு உணவாக இருப்பது நமக்கு விஷ மாகலாம். கற்க வேண்டிய முதல் பாடம் இது. தங்கள் பல் வேறு அறிவியல், மற்ற அமைப்புக்கள், மற்ற மரபுகளின் பின்னணியில் தற்போதைய அமைப்பு முறையை அவர்கள் பெற்று இருக்கிறார்கள். நமது பாரம்பரியத்திற்கு ஏற்ப, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் செயல்களின் பின்னணியில் அமைந்த, நமக்குச் சொந்தமான முறையில்தான் நாம் இயல் பாகச் செல்ல முடியும். நமது சொந்தப் பாதையில்தான் சுலப மாகச் செல்ல முடியும். அதை நாம் செய்தாக வேண்டும். (5.152)

தீப்பொறி பறக்கின்ற தேச பக்தர்கள் தேவை

விளையாட்டுப் பொம்மைகளின்மீது இதயபூர்வமான அன்பு வைத்தால், அவை உயிர் பெற்றுவிடும் என்பது ஜப்பானிய சிறுமிகளின் நம்பிக்கை என்று ஜப்பானில் கேள்விப்பட்டேன். எனவே ஜப்பானிய சிறுமி ஒருபோதும் பொம்மையை உடைப்பதில்லை. …..

என் நம்பிக்கையும் இதுதான்: செல்வமிழந்த, பேறிழந்த, புத்தி மங்கிய, பிறருடைய காலடியில் மிதிபடு கின்ற, எப்போதும் உணவில்லாமல் வாடுகின்ற, கலகத்தை விரும்புகின்ற, பிறர் நலனில் பொறாமைப்படுகின்ற இந்தப் பாரத மக்களிடமும் யாராவது இதயபூர்வமான அன்பு வைத்தால் மீண்டும் பாரதம் விழித்தெழுந்துவிடும். எப்போது பரந்த மனம் கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆணும் பெண்ணும் எல்லாவிதமான போக ஆசைகளையும் உதறித் தள்ளிவிட்டு, வறுமை அறியாமை ஆகிய சுழல்களில் மேலும் மேலும் மூழ்கிக்கொண்டிருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான நம் நாட்டு மக்களின் நன்மையை மனம் சொல் உடல் மூன்றாலும் விரும்புவார்களோ அப்போதுதான் பாரதம் விழிப்புறும். (11.15-16)

நாட்டுப்பற்று உடையவர்களாக இருங்கள். கடந்த காலத்தில் இவ்வளவு மகத்தான காரியங்களைச் செய்த இந்த இனத்தை நேசியுங்கள். (5.109)

எனவே உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள், என் எதிர்கால சீர்திருத்தவாதிகளே, வருங்கால தேச பக்தர்களே, நீங்கள் உணர்ச்சி கொள்கிறீர்களா? தேவர்கள் மற்றும் ரிஷிகளின் பரம்பரையில் வந்த கோடானுகோடி பேர் மிருகங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் வாழும் கொடுமையை உணர்கிறீர்களா? பட்டினியால் இன்று லட்சக்கணக்கானோர் வாடுவதையும், காலங்காலமாக லட்சக்கணக்கானோர் பட்டினியால் துடிப்ப தையும் உணர்கிறீர்களா? இந்த நாட்டின்மீது ஒரு கரிய மேகம் போல் அறியாமை கவிந்துள்ளதை உணர்கிறீர்களா? இந்த உணர்ச்சி உங்களை அமைதியிழந்து தவிக்கச் செய்கிறதா? இந்த உணர்ச்சி உங்களைத் தூக்கம் கெட்டு வாடச் செய் கிறதா? இந்த உணர்ச்சி உங்கள் ரத்தத்தில் கலந்து, உங்கள் நாடிநரம்புகள் தோறும் ஓடி, உங்கள் இதயத்துடிப்புடன் கலந்து துடிக்கிறதா? இது உங்களை ஏறக்குறைய பைத்திய மாகவே ஆக்கிவிட்டதா? … இதுதான் தேசப்பற்று உடையவன் ஆவதற்கு முதற்படி. வெறும் முதற்படி இது. …..

நீங்கள் உணரலாம். ஆனால் வெட்டிப்பேச்சில் உங்கள் ஆற்றல்களை வீணாக்குவதற்குப் பதிலாக, உருப்படி யான ஏதாவது வழி கண்டுபிடித்தீர்களா? அவர்களை நிந்திப்ப தற்குப் பதிலாக உதவி செய்வதற்கு, அவர்களின் துன்பங் களைத் தணிக்கின்ற சில இதமான வார்த்தைகளைக் கூறு வதற்கு, அவர்கள் நடைப் பிணங்களாகிக் கிடக்கும் கேவல நிலையிலிருந்து மீட்க ஏதாவது செயல்முறை வழி கண்டீர்களா?

அதோடும் தேசப்பற்று முடிந்து விடுவதில்லை . மலைகளையொத்த எதிர்ப்புகளை வெல்வதற்கான மனவுறுதி உங்களிடம் இருக்கிறதா? கையில் வாளுடன் இந்த உலகம் முழுவதுமே எதிர்த்து நின்றாலும், நீங்கள் சரி என்று நினைப்பதைச் செய்து முடிக்கின்ற தைரியம் உங்களிடம் இருக்கிறதா? உங்கள் மனைவியும் பிள்ளைகளும் எதிர்த் தாலும், உங்கள் பணம் எல்லாம் கரைந்து போனாலும், உங்கள் பெயர் அழிந்து, செல்வம் எல்லாம் மறைந்தாலும் அதையே உறுதியாகப் பற்றிநிற்பீர்களா? அதையே உறுதி யாகத் தொடர்ந்து, உங்கள் லட்சியத்தை நோக்கிச் செல்வீர்களா? ….

இத்தகைய உறுதி உங்களிடம் இருக்கிறதா? உங் களிடம் இந்த மூன்று விஷயங்களும் இருக்குமானால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பிறர் பிரமிக்கத்தக்க செயல்களைச் செய்வீர்கள். (5.160)

நாட்டுப் புனரமைப்பின் முன்னோடிகளுக்கு

அனல் பறக்கின்ற இளைஞர்குழு ஒன்றை ஆயத்தப் படுத்துங்கள். உங்களிடமுள்ள ஊக்கத்தீயை அவர்களிடம் செலுத்துங்கள். பிறகு படிப்படியாக இந்த அமைப்பைப் பெருக்குங்கள். (9.290)

இளைய தலைமுறையினரிடமே, நவீன தலைமுறை யினரிடமே எனது நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதிலிருந்தே எனது தொண்டர்கள் தோன்றுவார்கள். சிங்கக்குட்டிகளைப் போல் அவர்கள் இந்த முழுப்பிரச்சினைக்கும் தீர்வு காண்பார்கள். (8.78)

என் வீர இளைஞர்களே, … அன்பு, நேர்மை, பொறுமை–இவை மூன்றும் இருந்தால் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை . வளர்ச்சி, அதாவது விரிந்து பெருகுதல், அதாவது அன்பு–இதைத் தவிர வாழ்க்கை என்பது வேறு என்ன? எனவே எல்லா அன்பும் வாழ்வு. அன்பே வாழ்வின் ஒரே நியதி. எல்லா சுய நலமும் மரணமே–இந்த உலகமோ, அல்லது மறு உலகமோ இது உண்மை. நன்மை செய்வது வாழ்வு, பிறருக்கு நன்மை செய் யாமல் இருப்பது சாவு. நமது பார்வைக்குத் தென்படுகின்ற மனித மிருகங்களுள் நூற்றுக்குத் தொண்ணூறு பேர் இறந்த வர்கள், வெறும் பிணங்கள். ஏனெனில் என் இளைஞர்களே, அன்புடையவனைத் தவிர பிறர் வாழ்பவர்கள் அல்ல. என் குழந்தைகளே, உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள், உணர்ச்சி கொள் ளுங்கள். ஏழைகளுக்காக, பாமரர்களுக்காக, ஒதுக்கப்பட்ட வர்களுக்காக உணர்ச்சி கொள்ளுங்கள். உணர்ச்சியில் ஆழ்ந்து செல்லுங்கள். இதயமே நின்று, மூளை குழம்பி, உங் களுக்குப் பைத்தியமே பிடித்துவிடுமெனத் தோன்றும்வரை யிலும் உணர்ச்சியில் மூழ்குங்கள். பிறகு இறைவனின் திருவடிகளில் உங்கள் அந்தராத்மாவைச் சமர்ப்பியுங்கள். அப்போது ஆற்றல் வரும், உதவி வரும், குறையாத ஊக்கம் வரும். பாடுபடுங்கள், பாடுபடுங்கள் கடந்த பத்து ஆண்டு களாக இதுவே எனது குறிக்கோளாக இருந்துவந்தது. பாடு படுங்கள்-இதையே இன்னும் சொல்கிறேன். என்னைச் சுற்றிலும் இருளாக இருந்தபோதும் ‘பாடுபடுங்கள்’ என் றேன்; இப்போது ஒளி வருகின்ற வேளையிலும் ‘பாடு படுங்கள்’ என்று அதையே சொல்கிறேன். என் குழந்தை களே, பயம் வேண்டாம். நட்சத்திரங்கள் மின்னுகின்ற அந்தப் பரந்த வானம் இடிந்து வீழ்ந்து உங்களை நசுக்கிவிடுமோ என்று பயத்துடன் அண்ணாந்து பார்த்துக்கொண்டு நிற் காதீர்கள். கொஞ்சம் பொறுங்கள், இன்னும் சில மணித் துளிகள்தான், அந்த வானம் உங்கள் காலடியில் கிடக்கும். பொறுங்கள்; பணத்தால் பயனில்லை, பெயரால் பய னில்லை, புகழால் பயனில்லை, கல்வியால் பயனில்லை, அன்பு ஒன்றே பயன்தருவது; துளைக்க முடியாத சுவர்களை யெல்லாம் துளைத்து முன்னேறக் கூடியது ஒழுக்கம் ஒன்றுதான். (9.406-7)

பணக்காரர்கள் என்கிறார்களே அவர்களை நம் பாதீர்கள். அவர்கள் உயிருள்ளவர்கள் அல்ல, செத்து மடிந்த வர்கள் என்றே கூறலாம். நம்பிக்கைக்கு இடமாக இருப்பது நீங்களே– ஆரவாரமற்றவர்களான, சாமானியர்களான, ஆனால் நம்பிக்கை நிறைந்துள்ள நீங்களே. இறைவனை நம்புங்கள்; பெரிய திட்டங்கள் எதுவும் தேவையில்லை, அவற்றால் ஒன்றும் நடப்பதில்லை . துயருறுபவர்களுக்காக அனுதாபம் கொள்ளுங்கள்; உதவிக்காக விண்ணை நோக்குங்கள், உதவி வந்தேதீரும்.

இதயத்தில் இந்தச் சுமையைத் தாங்கி, அறிவில் இந்தக் கருத்தை ஏற்று பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக நான் அலைந்துள்ளேன். செல்வந்தர், பெரிய மனிதர் என்றெல் லாம் சொல்லப்படுபவர்களின் வாசல்தோறும் போயிருக் கிறேன். ரத்தம் சொட்டும் இதயத்துடன் உதவி நாடி, உலகின் பாதியைக் கடந்து வேற்று நாடாகிய இங்கு வந்து சேர்ந் திருக்கிறேன். கடவுளின் மகிமைக்குக் குறைவில்லை . அவர் எனக்கு உதவுவார் என்பது எனக்குத் தெரியும். குளிர் காரண மாகவோ பசி காரணமாகவோ இந்த நாட்டில் (1. அமெரிக்கா; அங்கிருந்து எழுதப்பட்ட கடிதப் பகுதி இது.) நான் அழிந்து விட நேரலாம்; ஆனால் இளைஞர்களே, இந்த அனுதாப உணர்ச்சியை, ஏழை, பாமரர், ஒதுக்கப்பட்டவர் ஆகியவர் களின் நலனுக்காகப் போராடுகின்ற முயற்சியை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். இப்போதே இந்தக் கணமே, பார்த்தசாரதி கோயிலுக்குச் செல்லுங்கள்; (சென்னை, திருவல்லிக்கேணியிலுள்ள கோயில். இது சென்னைச் சீடர்களுக்கு விவேகானந்தர் எழுதிய கடிதப் பகுதி) கோகுலத்தின் ஏழைகளும், தாழ்ந்தவர்களுமான இடையர்களுக்கு யார் தோழராகத் திகழ்ந் தாரோ, வேடனான குகனைக் கட்டித் தழுவுவதற்கும் யார் கூசிப் பின்வாங்கவில்லையோ, யார் தமது புத்தாவதாரத்தில் பிரபுக்களின் அழைப்பையெல்லாம்விட விலைமகள் ஒருத்தி யின் அழைப்பையே மேலானதாகக் கருதி ஏற்று அவளைக் காத்தாரோ அந்த இறைவனின் முன், ஆம், அந்த இறைவனின் முன் வீழ்ந்து பணிந்து, பெரியதொரு பலி செலுத்துங்கள். எந்த மக்களுக்காக அவர் அவ்வப்போது அவதரிக்கிறாரோ, எந்த மக்களை அவர் மற்றெல்லாவற்றையும்விட அதிகமாக நேசிக்கிறாரோ, அந்த வறியவர், தாழ்ந்தவர், ஒடுக்கப்பட் டோருக்காக உங்கள் முழு வாழ்க்கையைப் பலி கொடுங்கள்.

பணக்காரர், பெரிய மனிதர் என்று கூறப்படுபவர் களை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இதய உணர்ச்சி இல்லாத, வறட்டு அறிவு நிறைந்த எழுத்தாளர்களையோ, பத்திரிகை களில் அவர்கள் எழுதுகின்ற உயிரற்ற கட்டுரைகளையோ பொருட்படுத்தாதீர்கள். நம்பிக்கை, இரக்கம்- திட நம்பிக்கை, எல்லையற்ற இரக்கம்! வாழ்வு பெரிதல்ல, மரணம் பெரிதல்ல, பசி பெரிதல்ல, குளிர் பெரிதல்ல; இறைவனின் மகிமையைப் பாடுவோம். முன்னேறிச் செல்லுங்கள், இறைவனே நமது தளபதி. வீழ்பவர்களைத் திரும்பிப் பார்க்காதீர்கள். முன்னோக்கியே சென்று கொண் டிருங்கள், மேலும்மேலும் செல்லுங்கள். சகோதரர்களே, இவ்வாறு நாம் போய்க்கொண்டேயிருப்போம். ஒருவன் வீழ்ந்ததும் மற்றொருவன் பணியை ஏற்றுக்கொள்வான். (9.201)

தியாகமும் சேவையும்- தாரக மந்திரம்

நமது வழியை மிக எளிதாகக் கூறிவிடலாம். நமது தேசிய வாழ்வை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதே அது. புத்தர் தியாகத்தைப் பிரச்சாரம் செய்தார், இந்தியா அதைக் கேட்டது. ஆறு நூற்றாண்டுகளில் அது மகோன்னதத்தை அடைந்தது. அதுதான் ரகசியம். தியாகமும் சேவையும்தான் இந்தியாவின் லட்சியங்கள். இந்தத் துறையில் இந்தியாவை ஊக்கப் படுத்தினால் மற்றவை தம்மைத்தாமே செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளும். (8.83)

சுயச் சார்பும் சுய மதிப்பும்

இறை நம்பிக்கைக்கும் முன்னால் தன்னம்பிக்கை வேண்டும். நாமோ நாளுக்குநாள் தன்னம்பிக்கையை இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம், இதுதான் பிரச்சினை என்று தோன்றுகிறது. இந்த விஷயத்தில்தான் நான் சீர்திருத்த வாதிகளை எதிர்க்கிறேன். (8.79)

இந்தச் சிரத்தைதான் நமக்குத் தேவை. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அது இந்தியாவிலிருந்து ஏறக்குறைய மறைந்தேவிட்டது. அதனால்தான் நாம் இந்த நிலையில் இருக்கிறோம். மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் எது வேறுபாட்டை உண்டாக்குகிறது என்றால் இந்தச் சிரத்தை தான், வேறு எதுவும் இல்லை . ஒருவனை மகத்தானவனாக வும் மற்றொருவனைப் பலவீனனாகவும் கீழானவனாகவும் எது ஆக்குகிறது என்றால் இந்தச் சிரத்தைதான். யார் தன்னைப் பலவீனன் என்று நினைக்கிறானோ அவன் பலவீனனாகவே ஆவான் என்பார் என் குருதேவர், உண்மைதான். இந்தச் சிரத்தை உங்களுக்குள் நுழைந்தாக வேண்டும். மேலை நாட்டினரிடம் வெளிப்பட்டிருக்கின்ற பௌதீக சக்திகள் அனைத்தும் இதன் விளைவுதான். அவர்கள் தங்கள் தசை களின் ஆற்றலில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாவில் அத்தகைய நம்பிக்கை வைத்தால் அதன் விளைவு இன்னும் எவ்வளவு மகத்தானதாக இருக்கும்! (5.257)

தீவிரமான செயல்திறன் மற்றொரு தேவை

அந்தச் சக்தி, அந்தச் சுதந்திர தாகம், அந்தத் தன்னம் பிக்கை, அந்த அசையாத உறுதி, அந்தச் செயல்திறன், அந்த லட்சியத்தில் ஒற்றுமை, அந்த முன்னேற்றத்தில் ஆசை இவை நமக்கு வேண்டும். தொடர்ந்து பின்னோக்கிப் பார்ப் பதைச் சற்று விட்டு விட்டு, முன்னோக்கி நெடுந்தூரம் செல்லும் பரந்த பார்வை வேண்டும். தலையிலிருந்து கால்வரை ஒவ்வொரு நரம்பிலும் செயல்துடிப்பு (ரஜஸ்) வேண்டும். (8.8)

ஒவ்வொரு மனிதனையும், ஒவ்வொரு நாட்டையும் சிறப்படையச் செய்ய மூன்று விஷயங்கள் தேவை.

1. நல்லியல்பின் ஆற்றல்களில் திட நம்பிக்கை.

2. பொறாமையும் சந்தேகமும் இல்லாதிருத்தல்.

3. நல்லவர்களாக இருந்து நன்மை செய்ய முயல் கின்ற அனைவருக்கும் உதவுதல். (9.232)

ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டுச் சேர்ந்து பணி யாற்றும் போக்கு நம் இயல்பில் அறவே இல்லை. ஆனால் அதைப் புகுத்தியாக வேண்டும். பொறாமையின்மையே பரம ரகசியம். உன் தோழர்களின் கருத்துக்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்து, அவர்களை அரவணைத்துச் செல்ல முயற்சி செய். முழு ரகசியமும் இதுவே. (9.318)

ஆற்றல்களைச் சிதற விடுதல், சோம்பல், வீண் பிதற்றல்கள் இவற்றை விட்டு, தலைவர்களிடம் பணிவு காட்டுவது, பொறாமையின்மை, தீவிர விடாமுயற்சி, வற்றாத தன்னம்பிக்கை போன்ற குணங்களை ஆங்கிலேய ரிடமிருந்து கற்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. ஓர் ஆங்கிலேயன் ஒரு தலைவனைத் தேர்ந்தெடுத்துவிட்டால், எத்தனைத் துன்பங்கள் நேரிட்டாலும் அவனையே பின் பற்றுவான், அவனுக்குக் கீழ்ப்படிவான். இங்கே இந்தியா வில் ஒவ்வொருவனும் தலைவனாக இருக்க விரும்புகிறான், கீழ்ப்படிய யாருமில்லை . அதிகாரம் செலுத்து முன், கீழ்ப் படியக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நமது பொறாமை களுக்கோ அளவில்லை …… பொறாமை அகலாதவரையில், தலைவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள்ளாதவரையில், ஸ்தாபனரீதியான ஆற்றலுக்கு இடமில்லை; ஒன்றும் செய் வதற்கு இயலாத குழப்ப நிலையில் இருப்பதுபோல் சந்தைக் கூட்டமாக இருக்கலாம்; கொள்கைகளை வகுப்பதும், எது வும் செயலில் சாதிக்காதவர்களாகவும் இருக்கலாம். (6.385-6)

போதிய பரந்த மனமும் அதேவேளையில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையும் இங்குள்ள ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். ….. கொள்கைவெறியரின் தீவிர மும், லௌகீகரின் பரந்த நோக்கும் வேண்டுமென்று விரும்பு கிறேன். கடல்போல் ஆழ்ந்து, எல்லையற்ற வானம் போல் விரிந்துள்ள இதயமே நமக்கு வேண்டும். உலகிலுள்ள வேறெந்த நாட்டினரைவிடவும் முற்போக்குடன் இருப்போம்; அதேவேளையில் நமது பரம்பரைப் பண்பில் நம்பிக்கை யுடனும் பற்றுடனும் மாறாமல் நிலைத்திருப்போம். (5.80)

உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் எழுவார்கள்

மனித சமுதாயம் வரிசையாக பிராமண, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்கள் என்ற நான்கு ஜாதியினரால் ஆளப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு நிலையும் அதற்கான பெருமை களையும் குறைகளையும் கொண்டதாக உள்ளது.

பிராமணர்கள் ஆளும்போது, பிறந்த குலத்தைக் காரணமாகக் கொண்டு, பிராமணர்களைத் தவிர மற்ற அனை வரும் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள். புரோகிதர்களுக்கும் அவர்களின் சந்ததிக்கும் எல்லாவித பாதுகாப்புகளும் அளிக்கப்படு கின்றன. அவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் எந்த அறிவும் கிடைக்க வழி இல்லை ; அவர்களைத் தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த அறிவைப் போதிப்பதற்கான உரிமையும் இல்லை. பல்வேறு விஞ்ஞானங்களின் அஸ்திவாரம் இடப்பட்டது தான் இந்தக் காலத்தின் பெருமை. புரோகிதர்கள் மனத்தைப் பண்படுத்துகின்றனர். மனத்தின்மூலமே அவர்கள் ஆள்கின்றனர்.

க்ஷத்திரிய ஆட்சி கொடுங்கோன்மையானது; கொடூர மானது. ஆனால் யாரையும் அவர்கள் பிரித்துப் பார்ப்ப தில்லை. அவர்களின் அதிகாரம் ஓங்கியிருக்கின்ற காலத்தில் தான் கலைகளும் சமுதாயப் பண்பாடும் உச்சநிலை அடைகின்றன.

வைசிய ஆதிக்கம் அடுத்து வருகிறது. மௌனமாக அமுக்கி, நசுக்கி, ரத்தத்தை உறிஞ்சும் சக்தி அதனிடம் உள்ளது. அந்த சக்தி பயங்கரமானது. அவன் வியாபாரி, ஆதலால் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்வான்; இதன்மூலம் முந்திய இரண்டு நிலைகளிலும் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களைப் பரப்புகிறான். இது இந்த ஆதிக்கத்தின் அனு கூலம். இவர்கள் க்ஷத்திரியர்களைவிட குறைந்த அளவே பிறரிலிருந்து பிரிந்து வாழ நினைப்பவர்கள்; ஆனால் இவர் களின் ஆதிக்கத்தின்போது பண்பாடு நலியத் தொடங்கு கிறது. (10.406)

இறுதியாக சூத்திரர்கள் அதாவது உழைக்கும் வர்க்கத் தின் ஆட்சி. பௌதீக வசதிகள் பலருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப் படுவதுதான் இந்த ஆட்சியின் அனுகூலம். அதன் பிரதி கூலங்கள் பண்பாடு தாழ்வுறுவதாக (ஒருவேளை) இருக்க லாம். இதில் சாதாரணக் கல்வி பேரளவில் பரவும். ஆனால் அசாதாரணமான மேதைகள் குறைந்து கொண்டே போவார்கள்…….

முதல் மூன்று காலங்களும் கடந்து விட்டன. இப் போது கடைசி காலம் வந்துள்ளது. அவர்கள் அதைப் பெற்றே யாக வேண்டும், யாரும் அதைத் தடுக்க முடியாது. (10.405)

ஒரு காலம் வரும். அப்பொழுது சூத்திரர்கள் தங்கள் சூத்திரத் தன்மையுடனேயே முக்கியத்துவம் பெறுவார்கள். அதாவது அவர்கள் வைசிய, க்ஷத்திரிய இயல்புகளைப் பெற்று வலிமையை வெளிப்படுத்துகிறார்களே, அதுபோல் அல்ல; சூத்திர இயல்பு மற்றும் வழக்கங்களுடனேயே எல்லா நாடுகளிலும் சமுதாயத்தில் ஆதிக்கத்தை அடைவார்கள். அந்த உதயத்தின் முதல் கிரணம் மேற்கு உலகில் இப்பொழுதே மெல்லமெல்லத் தோன்ற ஆரம்பித்து விட்டது, அதன் விளைவு என்னவாகுமோ என்று எல்லோரும் திகைத்து நிற்கிறார்கள். சோஷலிசம் (Socialism), அனார்கிசம், (Anarcism) Gஹிலிசம் (Nihilism) போன்ற கொள்கைகள் எல்லாம் இந்தப் புரட்சிக்கான முன்னோடிகள். (8.63)

உலகில் என்னென்ன நடக்கப் போகிறது என்பது ஒரு நிழலாட்டம்போல் என் கண்களுக்குத் தெரிகிறது; ஒரு திரை வழியாகப் பார்ப்பது போல் அவற்றை நான் காண்கிறேன். பல ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தியதில், இறையருளால் எனக்கு இந்த ஆற்றல் வந்துள்ளது. கற்றுக் கொள்ளுங்கள், பயணம் செய்யுங்கள்- அது சாதனை. வான இயல் வல்லுனர்கள் தொலை நோக்கி வழியாக நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரத்தைப் பார்ப்பதுபோல் உலகின் சஞ்சாரம் என் பார்வை எல்லைக்குள் விழுகிறது. என் வார்த்தைகளைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்– உழைப்பாளர் களின் எழுச்சி முதலில் ரஷ்யாவில் உண்டாகும், பிறகு சீனா வில் தோன்றும். அதன்பிறகு இந்தியா எழும். புதிய உலகை உருவாக்குவதில் அந்த இந்தியா ஒரு மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். (சுவாமி விவேகானந்தரின் இளைய சகோதரராகிய பூபேந்திர நாத் தத்தர் எழுதிய Swami Vivekananda: Patriot-Prophet (Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, p.335) என்ற நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.)

பிராமண காலத்தின் அறிவையும், க்ஷத்திரிய காலத் தின் பண்பாட்டையும், வைசிய காலத்தின் பகிர்ந்தளித்தல் போக்கையும், சூத்திர காலத்தின் சமத்துவ லட்சியத்தையும் சேர்த்து, அவற்றின் தீமைகளை விலக்கி ஒரு நிலையை அமைக்க முடியுமானால், அது லட்சிய நிலையாக இருக்கும். ஆனால் அது நடக்கக் கூடியதா? (10.406)

புதிய இந்தியா

புதிய இந்தியா உருவாகட்டும்! … கலப்பை ஏந்திய விவசாயிகளின் குடிசையிலிருந்து, மீனவர்களின், சக்கிலியர் களின், தோட்டிகளின் குடிசைகளிலிருந்து நவீன பாரதம் உயிர்த்தெழட்டும்! மளிகைக் கடையிலிருந்து, பலகாரக் கடையின் அடுப்புக்கு அருகிலிருந்து எழுந்து வரட்டும்! தொழிற்சாலைகளிலிருந்து, கடைகளிலிருந்து, சந்தைகளி லிருந்து தோன்றட்டும்! தோப்புகளிலிருந்து, காடுகளிலிருந்து, குன்றுகளிலிருந்து, மலைகளிலிருந்து எழுந்து வரட்டும்!

இந்த மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அடக்கு முறையைப் பொறுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; மௌன மாகச் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் விளைவாக இன்று அற்புதமான பொறுமையைப் பெற்றுள்ளார்கள். தொடர்ந்து துன்பத்தை அனுபவித்து வந்த அவர்கள், இன்று, குன்றாத ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒருபிடிச் சோறு உண்டுகொண்டு, உலகையே ஆட்டிப்படைக்க அவர்களால் முடியும். அரைச் சப்பாத்தி போதும், அவர்களது ஆற்றலைத் தாங்க இந்த மூன்று உலகங்களாலும் முடியாது. ரக்தபீஜனின் (தேவீ மாஹாத்மியக் கதையில் வரும் ஓர் அசுரன். அவனது ஒவ்வொரு துளி ரத்தத்திலிருந்தும் அவனைப் போன்ற ஆற்றல் பெற்ற அசுரன் தோன்றுவான். எனவே அவனை அழிப்பது எளிதல்ல.) குறையாத சக்தியைப் போன்றது அவர்களுடைய சக்தி. மூவுலகிலும் காண முடியாத, நன்னடத்தை பலத்தைப் பெற்றிருக்கிறார்கள்.

இத்தகைய அமைதி, போதும் என்ற இத்தகைய மனம், இத்தகைய அன்பு, இத்தகைய மௌனத்தின் ஆற்றல், இத்தகைய இடையறாத உழைப்பு, பணியில் ஈடுபடும்போது வெளிப்படும் சிங்கத்தின் ஆற்றலுக்குச் சமமான ஆற்றல்இவற்றை நீங்கள் வேறு எங்கு காண முடியும்!

கடந்தகாலத்தின் எலும்புக்கூடுகளே! இதோ உங்கள் முன்பாக உங்கள் சந்ததியாகிய எதிர்கால இந்தியா நிற்கிறது. (8.335)

இந்தியா-இப்போதைய முக்கிய கவனம்

இந்தியா அழியுமா? அப்படியானால் உலகிலிருந்து ஆன்மீகம் அழிந்துவிடும், ஒழுக்க நிறைவு அழிந்துவிடும், மதத்தின்மீது கொள்கின்ற இதயபூர்வமான இனிய நல்லெண்ணம் அழிந்துவிடும், எல்லா உயர் லட்சியங்களும் அழிந்துவிடும். இவை இருந்த இடத்தில் காமமும் சுகபோக மும் ஆண் பெண் தெய்வங்களாக ஆட்சி செலுத்தும்; அங்கு பணமே புரோகிதராக இருக்கும்; புரட்டு, பலாத்காரம், போட்டி ஆகியவை வழிபாட்டு முறைகளாக இருக்கும்; மனிதன்தான் பலிப்பொருளாவான். ஆனால் அப்படிப் பட்ட காரியம் ஒருநாளும் நடக்காது. துன்பத்தைத் தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி, செயலாற்றும் சக்தியைவிட எல்லையற்ற மடங்கு பெரியது; வெறுப்பின் சக்தியைவிட அன்பின் சக்தி எல்லையற்ற மடங்கு ஆற்றல் மிக்கதாகும். (1.80)

மிக நீண்ட இரவு விலகுவதுபோல் தோன்றுகிறது, மிகக் கடுமையான துன்பம் கடைசியாக முடிவுக்கு வந்து விட்டதுபோல் தோன்றுகிறது, பிணம்போல் கிடந்த உடம்பு விழிப்பதுபோல் உள்ளது. இந்த நேரத்தில் ஒரு குரல் நம்மை நோக்கி வருகிறது-வரலாறும் மரபுகளும்கூட எட்டிப் பார்க்கமுடியாத இருள்செறிந்த அந்தக் கடந்தகாலத்திலிருந்து புறப்பட்டு, ஞானம், பக்தி மற்றும் கர்மமாகிய எல்லையற்ற இமயச் சிகரங்கள் தோறும் எதிரொலிப்பது போல் நம் தாய்நாடாகிய இந்தியாவின் குரல் நம்மை நோக்கி வருகிறது. மெதுவாக ஆனால் உறுதியாக மிகவும் தெளிவாக அது வருகிறது. நாளுக்கு நாள் அதன் ஒலி அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. தூங்கியவன் விழிக்கிறான்! இமயத்திலிருந்து தவழ்ந்து வரும் தென்றல் காற்றைப்போல், அது ஏறத்தாழ உயிரிழந்த நிலையில் இருக்கின்ற எலும்புகளுக்கும் தசைகளுக்கும் உயிர்த்துடிப்பைத் தருகிறது. சோம்பல் நீங்கத் தொடங்குகிறது. நமது பாரதத்தாய் நீண்ட ஆழ்ந்த தூக்கத்தி லிருந்து விழிக்கிறாள். அவள் விழித்து வருவதைக் குருடனும் குதர்க்கவாதிகளும் காண முடியாது. அவளை யாரும் தடுக்க முடியாது. இனி அவள் தூங்கப் போவதுமில்லை . புற சக்திகள் எதுவும் அவளை அடிமைப்படுத்த முடியாது. (5.48)

பண்டைக் காலத்தில் நல்ல விஷயங்கள் பல இருந் தன, ஆனால் தீய விஷயங்களும் இருந்தன. நல்ல விஷயங் களைக் காப்பாற்றி வைக்க வேண்டும். ஆனால் வருகிறதே எதிர்கால இந்தியா அது பண்டைய இந்தியாவைவிடச் சிறந்ததாக இருக்கும். (10.100)

நமது பழம்பெருமை மகத்தானது, சந்தேகமில்லை ; ஆனால் எதிர்காலம் இன்னும் மகிமை வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன். (9.406)

இந்தியா உயர்ச்சி பெறும்-உடல் பலத்தால் அல்ல, ஆன்மீக பலத்தால்; அழிவின் சின்னத்தால் அல்ல, அமைதி யென்னும் கொடியால், அன்பென்னும் கொடியால், துறவி யின் உடையால்; செல்வத்தின் சக்தியால் அல்ல, பிச்சை யேந்தும் திருவோட்டின் ஆற்றலால். (1.84)

ஆனால் இதோ என் கண்முன் காணும் வாழ்க்கை யைப்போல் தெளிவாக ஒரு காட்சியை என் முன் காண் கிறேன்–நமது புராதன அன்னை மறுபடியும் விழித்து விட் டாள்; புத்திளமையுடன், என்றுமில்லா மகிமையுடன் அவளது அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள். சமாதான வாழ்த்தொலியுடன் அவளை உலகெங்கிலும் பிரகடனம் செய்யுங்கள். (1.85))

பிற நாடுகளை வென்று ஆட்சிபுரிந்த எத்தனையோ பேரரசுகள் இருந்தன. நாம்கூட எத்தனையோ நாடுகளை நம் குடையின் கீழ் ஆண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நமது வெற்றியை மதம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் வெற்றி என்றே வர்ணிக்கிறார் மாமன்னரான அசோகர். இந்தியா மீண்டும் உலகை வெல்ல வேண்டும். இதுவே என் வாழ்க்கைக் கனவு. ….

நம் முன் உள்ள மகத்தான லட்சியம் இது. ஒவ்வொரு வரும் தயாராக இருக்க வேண்டும். உலகம் முழுவதையும் இந்தியா வெல்ல வேண்டும், அதற்குக் குறைந்த எதுவும் நம் லட்சியமல்ல. நாமெல்லாம் அதற்குத் தயாராவோம், அதற்காக நம் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றையும் முறுக்கேற்று வோம். ….

ஓ இந்தியா விழித்தெழு, உனது ஆன்மீகத்தால் உலகை வெற்றிகொள்! ஆம், இந்த மண்ணில் முதலில் முழங்கியதைப்போல், அன்பு வெறுப்பை வெல்ல வேண்டும். பகை பகையை வெல்ல முடியாது. உலகாயதத் தையும் அதன் விளைவான எல்லா துன்பங்களையும் உலகாயதத்தால் வெற்றிகொள்ள முடியாது. படைகள் படை களை வெல்ல முயலும் போது துன்பங்கள் பெருகுவதும் மனித சமுதாயம் மிருக நிலைக்குப் போவதும்தான் நிகழ் கிறது. ஆன்மீகம் மேலை நாடுகளை வென்றாக வேண்டும்.

தாங்கள் ஒரு தேசிய இனமாக நிலைநிற்க வேண்டு மானால், அதற்குத் தேவையானது ஆன்மீகம் என்பதைப் பிற நாட்டினர் மெல்லமெல்ல அறிந்து வருகிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கிறார்கள். அந்தத் தேவை யைப் பூர்த்தி செய்வது யார்? இந்தியாவின் மகத்தான ரிஷிகள் விட்டுச்சென்ற செய்திகளை உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் சென்று பரப்புவதற்கான மனிதர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? இந்தச் செய்தி உலகின் ஒவ்வொரு மூலைக் கும் சென்றடைவதற்காகத் தங்கள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? உண்மை யைப் பரப்புவதற்கு அத்தகைய துணிச்சலான பெருமக்கள் தாம் தேவை. வீரமிக்க அத்தகைய செயல்வீரர்கள் வெளி நாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டும், வேதாந்தத்தின் மகத்தான உண்மைகளை அங்கே பரப்புவதில் உதவ வேண்டும். இது உலகின் தேவை, இதைச் செய்யாவிடில் உலகம் அழிந்து போகும். மேலை உலகம் முழுவதுமே எரிமலையின் மீது உள்ளது, அது நாளைக்கே வெடிக்கலாம், நாளைக்கே சிதறித் தூள்தூளாகலாம். மேலை நாட்டினர் உலகத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் தேடினார்கள், ஆனால் நிம்மதி கிடைக்கவில்லை. இன்பக் கோப்பையின் அடிவரை குடித்துப் பார்த்தார்கள், அது வெறுமை என்பதைக் கண்டு விட்டார்கள். இந்தியாவின் ஆன்மீகக் கருத்துக்கள் மேலை நாடுகளில் ஆழமாக ஊடுருவும்படி நாம் வேலை செய்ய வேண்டிய தருணம் இதுதான்…….

நாம் வெளியே சென்றாக வேண்டும், உலகை ஆன்மீகத்தாலும் தத்துவத்தாலும் வென்றாக வேண்டும். இதைச் செய்வோம் அல்லது செத்து மடிவோம்; வேறு வழியில்லை . (5.125)

மிகவும் பண்டைக் காலத்தில் ஒருசமயம் இந்தியத் தத்துவம் கிரேக்க ஆற்றலுடன் சேர்ந்தபோது, அதிலிருந்து பாரசீகம், ரோம் மற்றும் பிற பெரிய நாடுகள் எழுந்தன. மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்புக்குப் பிறகு, இந்த இரு நீர்வீழ்ச்சிகளும் ஒன்றோடொன்று மோதி, பாதி உலகைக் கிறிஸ்தவ மதம் போன்ற ஆன்மீக அலைகளால் மூழ்கடித்தன. மீண்டும் இதேபோன்ற ஓர் ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பட்டது, அதன் விளைவாக அரேபியா வளம் கண்டது, முன்னேறியது; தற்கால ஐரோப்பிய நாகரீகத்திற்கும் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. நமது காலத்தில் மீண்டும் இந்த இரு பெரும் சக்திகளும் ஒன்றுசேரும் காலம் வந்துள்ளது என்று தோன்றுகிறது. இப்போது அவை சந்திக்கும் மையமாக இந்தியா உள்ளது. (8.6)

முற்றும்.

முந்திய பகுதி

பகுதி -1 புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் வழிமுறைகள்

புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் வழிமுறைகள் – 1


எதையும் அழிக்காதீர்கள்

முதலில், ‘எதையும் அழிக்காதீர்கள்’ என்ற கோட் பாட்டை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு மனித குலத்தை வேண்டு வேன். அழிவுப் பிரச்சாரம் செய்கின்ற சீர்திருத்தவாதிகள் உல கிற்கு எந்த நன்மையும் செய்வதில்லை. எதையும் உடைக் காதீர்கள், கீழே இழுக்காதீர்கள்; மாறாக ஆக்குங்கள். முடிந் தால் உதவி செய்யுங்கள். முடியாவிட்டால் கையைக் கட்டிய படி, நடப்பதைப் பார்த்துக்கொண்டு சும்மா இருங்கள். உதவி செய்ய முடியாவிட்டாலும் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்…. ஒருவன் எந்த நிலையில் இருக்கிறானோ, அந்த நிலை யிலிருந்து அவனை உயர்த்த முயல வேண்டும். ….

நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு குழந்தைக்குக்கூடப் போதிக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? முடியாது. குழந்தை தனக்குத்தானே போதித்துக் கொள்கிறது. (4.338)

சக்தியின் ஊற்று-மக்கள்

சமுதாயத் தலைமை, அறிவு வலிமை உள்ளவர் களிடமோ, தோள் வலிமை உள்ளவர்களிடமோ, பண வலிமை உள்ளவர்களிடமோ யாரிடம் இருந்தாலும் சரி, அதன் அடித் தளம் மக்களே. சமுதாயத் தலைவர்கள் எவ்வளவு தூரம் இந்தச் சக்தி மையத்திலிருந்து விலகி நிற்கிறார்களோ, அவ்வளவு தூரம் வலிமை குறைந்து விளங்குவார்கள். ……

சுயநலமே சுயநலமின்மையைக் கற்றுத் தருகின்ற முதல் ஆசிரியர். தன் சொந்த நன்மைகளைப் பாதுகாப்ப தற்காகத்தான், சமுதாய நன்மைகளை ஒருவன் முதலில் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறான். சமுதாயத்தின் நலனில்தான் தனி நபரின் நலன் இருக்கிறது. எப்படித்தான் முயன்றாலும் பல ரின் ஒத்துழைப்பின்றிப் பல வேலைகள் நடைபெறாது, தற்காப்புகூட இயலாத காரியம் ஆகிவிடும். (8.65)

சமுதாயத்தின் வாழ்வில்தான் தனிமனித வாழ்வு அடங்கியுள்ளது. சமுதாயத்தின் இன்பத்தில்தான் தனி மனித இன்பம் அடங்கியுள்ளது. சமுதாயம் இல்லாவிட்டால் தனிமனிதன் இருப்பது முடியாதது; இது அழியாத உண்மை , இந்த அடித்தளத்தில்தான் உலகமே இயங்குகிறது. எல்லை அற்றதான சமுதாயத்துடன் ஒன்றி, அதன் இன்பத்தில் இன்பம் காண்பதும், அதன் துன்பத்தில் துன்புறுவதுமாக மெள்ளமெள்ள முன்னேறுவதுதான் தனிமனிதனின் ஒரே கடமை . (8.58)

பாரதத் திருநாட்டின் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரே!

பாரதத் திருநாட்டின் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரே, நீங்கள் அமைதியாக உழைத்து வருவதன் காரணமாக அல்லவா பாபிலோனியா, பாரசீகம், அலெக்சாண்டிரியா, கிரீஸ், ரோம், வெனிஸ், ஹினோவா, பாக்தாத், சமர்க்கண்ட், ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல், பிரான்ஸ், டென்மார்க், ஹாலந்து, இங்கிலாந்து ஆகியவை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஆதிக்கமும் வளமும் பெற்று உயர்ந்தன! ஆனால் நீங்கள்? உங்களைப் பற்றி யார் கவலைப்படுகிறார்கள்! …

உங்கள் முன்னோர்கள் சில தத்துவ நூல்களை எழுதினர்; சில காவியங்களை உருவாக்கினர்; சில கோயில் களையும் கட்டிவிட்டனர்-அப்பப்பா, இதற்காகத் தான் நீங்கள் இவ்வளவு அலட்டிக் கொள்கிறீர்கள்! விண்ணதிரக் கோஷம் இடுகிறீர்கள்! ஆனால் யார் ரத்தம் சிந்தி உலகின் முன்னேற்றங்கள் அனைத்தையும் உருவாக்கி னார்களோ அவர்களின் பெருமையைப் பேச யார் இருக்கிறார்கள்? உலகை வென்றவர்களாகிய மத வீரர்களை, போர் வீரர்களை, காவிய வீரர்களை உலகம் கண்டுகொள் கிறது; போற்றிப் பாராட்டுகிறது. ஆனால் எந்த முணு முணுப்பும் இன்றி இரவும் பகலும் தங்கள் வீடுகளில் கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் நமது தொழிலாளர் களை யாரும் கவனிப்பதில்லை; உற்சாகப் படுத்துவ தில்லை. ஒவ்வொருவரும் அவர்களை வெறுக்கின்றனர். ஆனாலும் எல்லையற்ற பொறுமையுடனும் அன்புடனும் தளராத ஊக்கத்துடனும் செயல்படுகின்றார்களே, இது வீரம் இல்லையா? மகத்தான பணி கையில் கிடைத்தால் பலரும் வீரத்தைக் காட்ட முடியும். கைதட்டவும் பாராட்டவும் பலர் இருந்தால் கோழைகூட மகத்தான தியாகம் செய்யத் தயாராக இருப்பான், கடைந்தெடுத்த சுயநலமியும் பற்றற்றவன் ஆவான். ஆனால் பார்க்கவோ கேட்கவோ யாரும் இல்லாவிட்டாலும், மிகச்சிறிய வேலைகளில்கூடத் தன்னலமின்மையையும் கடமை யுணர்வையும் வெளிப்படுத்துபவன் இருக்கிறானே, அவன் தான் பேறு பெற்றவன். அழுத்தி நசுக்கப்பட்டுக் கிடக் கின்ற பாரதத்தின் உழைக்கும் வர்க்கத்தினரே, நீங்கள் இவ்வாறுதான் செயல்படுகிறீர்கள். உங்களை வணங்கு கிறேன்! (8.372-3)

பாமர மக்களை முன்னேற்றுதல்

‘பாமர மக்களின் மத உணர்வுக்கு ஊறு செய்யாமல் அவர்களை உயர்த்துதல்’- இந்தக் குறிக்கோளை உங்கள் முன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாடு குடிசைகளில் வாழ்கிறது என்பதை நினைவில் வையுங்கள். ஒரு நாட்டின் விதியை நிர்ணயிப்பதில்லை, பாமர மக்களின் நிலைமையைப் பொறுத்தது அது. உங்களால் அவர்களை உயர்த்த முடியுமா? தங்களிடம் இயல்பாக உள்ள ஆன்மீகப் பண்பை இழக்காமல், தாங்கள் இழந்த தனித்துவத்தை அவர்களுக்கு நீங்கள் மீண்டும் பெற்றுத் தர முடியுமா? (9.228)

சாதாரண மக்களைப் புறக்கணித்ததே நமது தேசியப் பெரும்பாவம் என்று நான் கருதுகிறேன். நமது வீழ்ச்சிக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். பாமர மக்களுக்குச் சிறந்த கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும், உணவளிக்கப்பட்டுப் பரிபாலிக்கப் பட வேண்டும்; அதுவரை எந்த அரசியலும் பயன் தராது. அவர்கள் நமது கல்விக்காக வரி தருகிறார்கள், நமது கோயில் களைக் கட்டுகிறார்கள். இவற்றிற்குப் பிரதியாக அவர் களுக்குக் கிடைப்பது உதைகள்தான். சொல்லப்போனால் அவர்கள் நமது அடிமைகளாகவே உள்ளனர். இந்தியா விற்குப் புத்துயிரளிக்க வேண்டுமானால், அவர்களுக்காக நாம் பாடுபட வேண்டும். (8.78)

நமது புனிதப் பணியை ஆதரவற்றவர்களும், ஏழை களும் படிக்காதவர்களுமாகிய குடியானவர்களுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும். முதலில் இவர் களுக்கு வேண்டியதைச் செய்துவிட்டு பிறகு நேரமிருந்தால் உயர்மக்களுக்காக, பணி செய்வோம். அந்தக் குடியானவர் களும் தொழிலாளர்களுமான மக்கள் நமது அன்பினால் நம் வசப்படுவார்கள். … ‘உத்தரேதாத்மனாத்மானம்- தன் முயற்சியாலேயே தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும்’ என்பது எல்லா விஷயங்களிலும் உண்மை . … அவர்கள் தங்கள் உண்மை நிலையை அறிந்து, உதவியையும் முன் னேற்றத்தையும் நாடுகின்ற போது, உங்கள் பணி தனது விளைவை ஏற்படுத்தி விட்டதையும், அது சரியான வழியில் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அறிந்துகொள்ளுங்கள். … குடியானவர்களும் தொழிலாளிகளும் உயிரற்றவர்கள்போல் இருக்கிறார்கள். பணம் படைத்தவர்கள் இவர்களுக்கு உதவி செய்து, சொந்த வலிமையை இவர்கள் திரும்பப் பெறுமாறு மட்டும் செய்துவிட்டு, தங்கள் பிரச்சினைகளைத் தாங்களே தீர்த்துக் கொள்ளும்படி அவர்களை விட்டுவிட வேண்டும். (11.269)

மதத்தின் குற்றம் அல்ல

ஓ, இந்தியாவில் ஏழைகளையும் தாழ்ந்தவர்களையும் பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை எண்ணியபோது என் இதயம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டது தெரியுமா? அவர் களுக்கு வாய்ப்பில்லை, தப்ப வகையில்லை, முன்னேற வழியில்லை. அங்கே ஏழைக்கோ, தாழ்ந்தவனுக்கோ, பாவிக்கோ நண்பர்கள் இல்லை , உதவுபவர்கள் இல்லை . … நாளுக்குநாள் அவர்கள் அதோகதியில் ஆழ்ந்து வருகின்றனர். … சென்ற சில ஆண்டுகளின் சிந்தனைச் சிற்பிகள் இதை உணர்ந்தார்கள்; ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள், குற்றத்தை இந்து மதத்தின்மீது சுமத்தினார்கள். எனவே நிலைமையைச் சீராக்க அவர்களுக்குத் தோன்றிய ஒரே வழி உலகத்திலேயே மகோன்னதமான இந்து மதத்தை நசுக்கிவிடு வதுதான். நண்பர்களே, நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள், இறையருளால் நான் ரகசியத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளேன். குற்றம் மதத்தைச் சார்ந்ததல்ல. ஏனெனில் எல்லா உயிர்களும் நமது சொந்த ஆன்மாவின் பல வடிவங்களே என்றுதான் நமது மதம் நமக்குப் போதிக்கிறது. இந்தத் தத்துவத்தைச் செயல் முறைப்படுத்தாததும், அனுதாப உணர்ச்சி இல்லாததும், இதயம் உருகாததுமே நமது குறை. …… இந்த நிலைமையை அகற்றியே தீரவேண்டும்–மதத்தை அழிப்பதால் அல்ல; இந்து மதத்தின் மகத்தான போதனைகளைப் பின்பற்று வதன்மூலமும், அதன் இயல்பான முதிர்ச்சியாகிய பௌத்த மதத்தின் அற்புதமான அனுதாப உணர்ச்சியை அதனுடன் இணைத்துக் கொள்வதாலுமே அதைச் செய்ய வேண்டும். (9.197)

வளர்ச்சியின் முதல் நிபந்தனை சுதந்திரம். நமது முன்னோர் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு எல்லா சுதந்திரமும் அளித்தனர், அதன் பயனாக மதம் வளர்ச்சி கண்டது. ஆனால் உடம்பை எல்லாவிதமான பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கி வைத் தனர், அதனால் சமூகம் வளராமல் போயிற்று. மேலை நாட்டில் இதற்கு நேர்மாறான நிலைமை-இங்கு சமூகத்திற்குச் சகல சுதந்திரமும் உண்டு, மதத்திற்குச் சுதந்திரம் எதுவும் இல்லை . இன்று மேலைநாட்டில் மதத் திற்கும், அதேபோல் கீழை நாட்டில் சமூக அமைப்பிற்கும் உள்ள தளைகள் தளர்ந்து வீழ்ந்து வருகின்றன. …..

சமூகமுன்னேற்றத்தின் மூலமாகவே ஒவ்வொரு துளி ஆன்மீகப் பண்பையும் பெற விரும்புகிறது மேலைநாடு. கீழைநாடோ, ஒவ்வொரு துளிச் சமூக ஆற்றலும் ஆன்மீகத் தின்மூலமாக வந்து சேர வேண்டு மென்று விரும்புகிறது. இதனால்தான் நவீனச் சீர்திருத்தவாதிகளுக்கு, இந்தியாவின் மதத்தை முதலில் நசுக்கி எறியாமல் சீர்திருத்தத்திற்கு வேறு எந்த வழியும் காண முடியவில்லை . அவ்வாறே முயன்றனர், ஆனால் வெற்றி பெறவில்லை . ஏன் தெரியுமா? அவர்களுள் ஒருவரும் தங்கள் சொந்த மதத்தைக் கற்கவில்லை ; மதங் களுக்கெல்லாம் தாய்மதமான அதனைப் புரிந்துகொள்வதற் கான பயிற்சியை ஒருபோதும் பெறவில்லை. இந்து சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டுமானால் மதத்தை ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை என்பதே எனது முடிவு. இப்போதைய சமூக நிலைமைக்குக் காரணம் மதம் அல்ல; தகுந்த முறையில் அது சமூகத்தில் செயல்படுத்தப் படாததுதான் காரணம். நமது புராதன நூல்களிலிருந்து ஆதாரம் காட்டி இதை என்னால் நிரூபிக்க முடியும், ஒவ் வொரு வார்த்தையையும் நிரூபிக்க முடியும். நான் போதிப்பது இதைத்தான்; வாழ்நாள் முழுவதும் போராடி நாம் நிறைவேற்ற வேண்டுவதும் இதுவே. (9.383)

கடந்தகால இந்தியாவை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

கடந்த காலத்திலிருந்துதான் எதிர்காலம் உருவாகிறது. எனவே உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு திரும்பிப் பாருங்கள். பின்னால் உள்ள வற்றாத அந்த ஊற்றுக் களிலிருந்து நன்றாகப் பருகுங்கள். அதன்பின்னர் முன்னே பாருங்கள். பீடுநடை போட்டுச் செல்லுங்கள். பாரதத்தை முன்பிருந்ததைவிட ஒளிமயமானதாக, சிறப்பானதாக, உன்னதமானதாக உருவாக்குங்கள். நம் முன்னோர்கள் மகத்தானவர்களாக இருந்தார்கள். முதலில் அதை நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும்; நாம் எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நமது ரத்தக் குழாய்களில் ஓடுகின்ற ரத்தம் எது என்பதை அறிய வேண்டும், … முன்னைவிடச் சிறப்பானதொரு இந்தியாவை நாம் உருவாக்க வேண்டும். (5.218)

ஓயாமல் கடந்தகாலத்தைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர்களை இன்று எல்லோரும் குறை கூறு கிறார்கள். இவ்வாறு கடந்தகாலத்தைப்பற்றி ஓயாமல் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதுதான் இந்தியாவின் துயரங்களுக் கெல்லாம் காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதற்கு நேர்மாறானதுதான் உண்மை என்று எனக்குப் படுகிறது. பழங்காலத்தை மறந்திருந்ததுவரை, இந்த நாடு உணர்ச்சியற்ற நிலையில் மயங்கிக் கிடந்தது. கடந்தகாலத்தைப்பற்றி அறிய ஆரம்பித்தார்களோ இல்லையோ, ஒவ்வொரு திசையிலும் ஒரு புத்துயிர் பரிமளிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்தக் கடந்த காலத்திலிருந்துதான் எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும்; இந்தக் கடந்தகாலம்தான் எதிர்காலமாக மாறும். …..

எனவே இந்துக்கள் தங்கள் பழங்காலத்தைப்பற்றி அறிகின்ற அளவிற்கு அவர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசிக்கும். கடந்த காலத்தை ஒவ்வொருவரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு வருபவர் இந்த நாட்டிற்குச் சிறந்த நன்மை செய்பவர். நமது புராதன மக்களின் சட்டங்களும் பழக்கவழக்கங்களும் தவறானவையாக இருந்ததால் இந்தியாவிற்கு வீழ்ச்சி ஏற்பட வில்லை; அவர்கள் கண்ட முடிவுகளை முறைப்படி செயல் முறைப்படுத்தாததுதான் வீழ்ச்சிக்குக் காரணம். (10.126)

நமது உபநிஷதங்களிலும் நமது சாஸ்திரங்களிலும் நமது புராணங்களிலும் புதைந்து கிடைக்கின்ற அற்புதமான உண்மைகளை அந்த நூல்களிலிருந்து கொண்டு வர வேண் டும், ஆசிரமங்களிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர வேண் டும், காடுகளிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர வேண்டும், குறிப்பிட்ட சிலரின் ஆதிக்கத்திலிருந்து கொண்டு வர வேண்டும். அந்த உண்மைகள் வடக்கிலிருந்து தெற்குவரை, கிழக்கிலிருந்து மேற்குவரை, இமயம் முதல் குமரிவரை, சிந்து முதல் பிரம்மபுத்திராவரை நெருப்பைப்போல் பரவு மாறு நாடு முழுவதும் அவற்றைப் பறைசாற்ற வேண்டும். இதுவே நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முதல் வேலை. (5.155)

மேலோரை மதியுங்கள்

முதலில் மகாபுருஷர்களின் வழிபாட்டைக் கொண்டு வர வேண்டும். அழியாத அந்த உண்மைப் பொருளை உணர்ந்த அந்த மகான்களை, அனுமன், ராமகிருஷ்ணர் போன்ற தெய்வ புருஷர்களை லட்சிய புருஷர்களாக மக்கள் முன் வைக்க வேண்டும். இங்கு ராமருடையவும் அனுமனுடையவும் வழிபாட்டை உங்களால் கொண்டுவர முடியுமா? … சிங்கக் குரலில் கீதையை முழங்கிய கண்ண னின் வழிபாட்டைப் பரப்புங்கள். சக்தி வழிபாட்டைக் கொண்டு வாருங்கள்…. இப்போது தேவைப்படுவதெல்லாம் மகா தியாகம், மகா நிஷ்டை , மகா தைரியம் இவையே. இவற்றுடன் சுய நலம் துளியும் கலவாத சுத்த புத்தியின் துணையுடன், தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு எல்லாவற்றையும் உள்ளது உள்ளபடி அறிந்துகொள்வதே நமது இப்போதைய தேவை. (6.160)

மதத்திற்கு ஊறு செய்ய வேண்டாம்

‘பாமர மக்களின் மத உணர்விற்கு ஊறு செய்யாமல் அவர்களை உயர்த்துதல்’- இந்தக் குறிக்கோளை உங்கள் முன் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். … தாங்கள் இழந்த தனித் துவத்தை அவர்களுக்கு நீங்கள் மீண்டும் பெற்றுத் தர முடி யுமா? சமத்துவம், சுதந்திரம், செயல்திறன், ஆற்றல் இவற் றில் மேலைநாட்டினருள் தலைசிறந்த மேனாட்டினராக இருந்து, அதேவேளையில் மதப் பண்பாட்டிலும் இயல் புணர்ச்சிகளிலும் முழுமையான இந்துவாகவும் இருக்க உங்களால் முடியுமா? இதைச் செய்தேயாக வேண்டும், செய்தே தீர்வோம். (9.228-9)

இந்து சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டுமானால் மதத்தை ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை என்பதே எனது முடிவு. இப்போதைய சமூக நிலைமைக்குக் காரணம் மதம் அல்ல; தகுந்த முறையில் அது சமூகத்தில் செயல்படுத்தப்படாததுதான் காரணம். (9.383)

மதத்தில்தான் இந்தியாவின் உயிர் இருக்கிறது. தங்கள் முன்னோர்களின் இந்தப் பெரும்சொத்தை இந்துக்கள் மறக் காதவரை, அவர்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த உலகில் எதுவும் கிடையாது. (10.125)

ரத்தம் புஷ்டியாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கு மானால் நோய்க் கிருமிகள் எதுவும் அந்த உடம்பில் வாழ முடியாது. நமது ஜீவ ரத்தம் ஆன்மீகம். அது தெளிவாக ஓடுமானால், புஷ்டியாக, தூய்மையாக, உத்வேகத்துடன் ஓடு மானால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும். அந்த ரத்தம் தூய்மை யாக இருக்குமானால் அரசியல், சமுதாயம், மற்ற பொருளா தாரக் குறைபாடுகள் எல்லாம் சீராக்கப்பட்டுவிடும், ஏன், நாட்டின் வறுமைகூட தீர்க்கப்பட்டுவிடும். (5.221)

ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கு வேண்டியதைத் தானே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதைப் போலவே ஒவ்வொரு நாடும். பல காலத்திற்கு முன்பே நாம் நமக்கு வேண்டியதைத் தேர்ந்தெடுத்து விட்டோம், அதை நாம் பின்பற்றியாக வேண்டும். அதோடு, நாம் தேர்ந்தெடுத்தது ஒன்றும் மோச மானது அல்ல. ஜடப்பொருள் அல்லாமல் ஆன்மாவை, மனிதன் அல்லாமல் இறைவனைச் சிந்திக்க விரும்பியது அத்தனை மோசமான ஒன்றா? மறுவுலகத்தில் திட நம்பிக்கை, இந்த உலகத்தில் தீவிர வெறுப்பு, தியாகத்தின் அபரிமித ஆற்றல், கடவுளிடம் அசையா நம்பிக்கை, அழியா ஆன்மாவில் மாறா நம்பிக்கை- எல்லாம் உங்களிடம் உள்ளது. உங்களுள் யாராலாவது அதை மறுத்து விலக்க முடியுமா? நான் சவால் விடுகிறேன், உங்களால் முடியாது. சில மாதங்கள் உலகாயதம்பற்றி பேசுவதன்மூலம் நீங்கள் ஓர் உலகாயதவாதியாக மாறிவிட்டதாக என்னை நம்ப வைக்க முயலலாம். ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். நான் உங்கள் கைகளைப் பிடித்து அழைத்துச் சென்றால், சிறந்த ஆத்திகர்களாக என்னைத் தொடர்ந்து வருவீர்கள். உங்கள் சொந்த இயல்பை நீங்கள் எப்படி மாற்ற முடியும்? (5.154-5)

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு முன்னேற்றமும் மத எழுச்சி யைத் தொடர்ந்தே வர முடியும். சமுதாயக் கருத்துக்களாலோ, அரசியல் கருத்துக்களாலோ மூழ்கடிக்குமுன் இந்தியாவை ஆன்மீகக் கருத்துக்களால் நிரப்புங்கள். (5.155)

இந்து தனது மதத்தைக் கைவிடக் கூடாது. ஆனால் மதத்தை அதற்கான எல்லைகளுக்குள் வைத்துக்கொண்டு, சமுதாயம் வளர்வதற்கான சுதந்திரத்தை அளிக்க வேண்டும். இந்தியச் சீர்திருத்தவாதிகள் அனைவரும் ஒரு பெருந்தவறைச் செய்தனர்: புரோகிதத்துவத்தின் அக்கிரமங்கள், சீரழிவு போன்ற அனைத்திற்கும் காரணம் மதமே என்று கருதி, தகர்க்க முடியாத அந்தக் கோட்டையை இடித்துத் தள்ளப் புறப்பட்டனர். விளைவு? தோல்வி. புத்தரிலிருந்து ராம் மோகன்ராய் வரையிலும் ஒவ்வொருவரும், ஜாதியை ஒரு மத அமைப்பு என்று கொள்கின்ற தவறுக்கு உள்ளாயினர்; அந்தக் தவறின் காரணமாக மதம், ஜாதி இரண்டையுமே தகர்க்க முற்பட்டனர், தோல்வியைத் தழுவினர். (9.216)

நல்லதற்கோ கெட்டதற்கோ, நமது ஆதார சக்தி முழு வதும் மதத்தில்தான் ஒருமுனைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது என்பது தெளிவு. … நல்லதற்கோ கெட்டதற்கோ ஆயிர மாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் மத லட்சியம் நிறைந்து பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. நல்லதற்கோ கெட்டதற்கோ இந்தியச் சூழ்நிலை மத லட்சியங்களால் நிரப்பப்பட்டு எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளாக ஒளிவீசி வருகிறது. நல்ல தற்கோ கெட்டதற்கோ நாம் இந்த மத லட்சியங்களின் நடுவிலே பிறந்து வளர்ந்திருக்கிறோம், அவை நம் ரத்தத் தோடு கலந்து, ரத்தக்குழாயில் ஓடுகின்ற ஒவ்வொரு துளி யிலும் சிலிர்ப்பை ஊட்டி, நம் உடம்போடு ஒன்றிப்போய் இருக்கிறது; நம் வாழ்வின் ஆதார சக்தியாக ஆகியிருக்கிறது.

ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக ஓடிக் கொண்டிருக்கின்ற பேராறு தனக்கென்று உண்டாக்கிக் கொண்ட கால்வாயை நிரப்பாமல் பாய முடியுமா? கங்கை மீண்டும் பனி மலைகளுக்குள் திரும்பிச் சென்று புதிய பாதையில் பாய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? அதுகூட ஒருவேளை முடிகின்ற காரியமாக இருக்கலாம். ஆனால் தன் தனிப் பண்பான மத வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு, அரசியல் அல்லது அதுபோன்ற வேறு ஏதாவது ஒன்றைத் தன் பாதையாக ஏற்றுக் கொள்வது இந்தியாவால் முடியாத காரியம். நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டுமானால், இயன்ற அளவு எதிர்ப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும். இந்தியாவில் அத்தகைய ஒரு பாதை மதம்தான். இந்தியாவில் இதுதான் வாழ்க்கை வழி, இதுதான் வளர்ச்சிக்கான வழி. மதப் பாதையைப் பின்பற்றியே இந்தியா முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது. (5.85)

மற்ற எதுவும் தேவையில்லை என்று நான் சொல்ல வில்லை; அதாவது அரசியலோ சமூக முன்னேற்றங்களோ தேவையற்றவை என்பதல்ல நான் சொன்னதன் பொருள். நான் சொல்வதெல்லாம், மதம் முதன்மையானது, மற்றவை யெல்லாம் அதற்கு அடுத்தபடி என்பதுதான். இந்திய மனம் மற்ற எதைவிடவும் மதத்தைச் சார்ந்தது. (5.223)

இந்தியாவில் சமூகச் சீர்திருத்தம்கூட, அது ஒருவரது வாழ்வை எவ்வாறு மேலும் ஆன்மீகமயமாக்கும் என்பதை விளக்கித்தான் போதிக்கப்பட வேண்டும்; அரசியலைப் போதிக்க வேண்டுமானால், தேசம் வேண்டுகின்ற ஒரே விஷயமான ஆன்மீகத்தை அது எவ்வளவு தூரம் வளப் படுத்தும் என்பதை விளக்கிக் காட்டுவதன்மூலமே செய்ய வேண்டும். (5.154)

மதத்தால் மட்டும் இயலாது

முதலில் உணவு, பின்னர் மதம். (5.395)

இப்போதுள்ள இந்து சமூகம் ஆன்மீக உணர்வு உள்ள வர்களை மட்டும் கருத்திற்கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது; மற்றவர்களை மீள முடியாதபடி நசுக்கித் தள்ளிவிடுகிறது. ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும்? உலகையும், நிலையற்ற அதன் போகங்களையும் ஒருசிறிது அனுபவிக்க விரும்பு பவர்கள் எங்கு போவது? நமது மதம் எப்படி அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறதோ, அவ்வாறே நமது சமுதாயமும் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முதலில் நமது மதத்தின் உண்மைகளைப் புரிந்துகொண்டு, பிறகு அவற்றைச் சமுதாயத்தில் செயல்படுத்துவதன்மூலம் இதைச் செய்ய வேண்டும். மெதுவாக ஆனால் உறுதியாக ஆற்ற வேண்டிய பணி இது. (9.384)

என்றாலும், மிக உயர்ந்த உண்மைகளை ஏற்றுக் கொள்வதற்கான பக்குவம் பெறாத சகோதரர்களுக்கு, அவர் களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தீவிரம் குறைக்கப்பட்ட சிறிது உலகாயதம் ஒருவேளை நன்மையைத் தரலாம். அவர்கள்மீது உயர் உண்மைகளைத் திணிக்கக் கூடாது. சமீப காலத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் இந்தத் தவறே செய்யப்பட்டு வருகிறது. உயர் உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பக்குவம் இல்லாதவர்களிடமும் அவை Fணிக்கப்படுகின்றன. இப்படித் திணிப்பது தவறு என்ற உண்மை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளப் படுகின்ற இந்தியாவில் மிகவும் வேதனை தருகின்ற அளவில் இது நடைபெறகிறது. என் வழி உங்கள் வழியாக இருக்க வேண்டியதில்லை . (5.53)

ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு தர வேண்டுமானால் உலகாயத நாகரீகம் ஏன், ஆடம்பரம்கூட அவசியமானது தான். சோறு வேண்டும், சோறு வேண்டும்; இங்கே ஒருபிடி சோறு கொடுக்க மாட்டாராம், சொர்க்கத்தில் நித்தியானந்தத் தைத் தருவாராம்-இத்தகைய ஒரு கடவுளில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இந்தியாவை உயர்த்த வேண்டும், ஏழை களுக்கு உணவு தர வேண்டும், கல்வியைப் பரப்ப வேண்டும், புரோகிதத்துவத்தின் கொடுமைகளை அகற்ற வேண்டும். புரோகிதக் கொடுமை வேண்டாம், சமுதாயக் கொடுமை வேண்டாம்; ஒவ்வொருவருக்கும் சோறு இன்னும் அதிகம் வேண்டும், இன்னும் அதிகமான வாய்ப்புகள் வேண்டும்! (9.408)

சோஷலிசம், அது இது என்று எந்தப் பெயரிலாவது அழையுங்கள், மக்களால் ஆளப்படுகின்ற ஏதோ ஒன்று நடைமுறையில் இருப்பதை ஒவ்வொன்றும் காட்டுகிறது. பொருட்தேவைகளைப் பெறுதல், குறைந்த நேர வேலை, எதிர்ப்பின்மை, போரின்மை, அதிக உணவு முதலியவற்றை மக்கள் நிச்சயமாக விரும்புவார்கள். மதத்தின்மீது, மனிதனின் நல்லியல்பின்மீது நிறுவப்படாத இந்த நாகரீகமோ, எந்த நாகரீகமோ நிலைக்கும் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் உள்ளது? (6.370)

பெண்கள் முன்னேற்றம்

முதலில் பெண்களை முன்னேற்றியாக வேண்டும்! பாமரர்களை விழிப்புணர்த்தியாக வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த நாட்டிற்கு நன்மை வர முடியும். (6.51)

பெண்களுக்குத் தர வேண்டிய, முறையான மதிப்பைக் கொடுத்ததாலேயே எல்லா இனங்களும் மகத்தான நிலையை அடைந்துள்ளன. எந்த நாடு, எந்த இனம், பெண்களை மதிக்கவில்லேயோ அவை ஒருபோதும் சிறந்த நிலையை அடைந்ததில்லை ; அடையவும் செய்யாது. (6.225)

கல்வி–முதல் தேவை

கல்வி, கல்வி, கல்வி ஒன்றே காரணம். ஐரோப்பாவில் பல நகரங்களின் வழியே யாத்திரை செய்தபோது அங்கு வாழ்கின்ற ஏழைகளுக்கு உள்ள வசதிகளையும் கல்வியையும் கண்டேன். அப்போதெல்லாம் நம் ஏழைகளை நினைத்துப் பார்த்து நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதிருக்கிறேன். இந்த வேறுபாட்டிற்குக் காரணம் என்ன? கல்வி என்ற விடையே நான் கண்டது. கல்வியால் தன்னம்பிக்கை வருகிறது, தன்னம் பிக்கையின் வலிமையால் உள்ளிருக்கும் ஆன்மா விழித்தெழு கிறது. நம்முள் இருக்கும் ஆன்மாவோ மெல்லமெல்ல செயலிழந்து கொண்டிருக்கிறது. (11.21-22)

நமது நாட்டின் தாழ்ந்த வகுப்பினருக்குச் செய்ய வேண்டிய ஒரே சேவை கல்வி அளிப்பது; அவர்கள் இழந்த தனித்துவத்தை மீண்டும் பெறச் செய்வது….. அவர்களுக்குக் கருத்துக்களை அளிக்க வேண்டும்; தங்களைச் சுற்றி உலகில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியுமாறு அவர்களின் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும்; பிறகு அவர்கள் தங்கள் உயர்வைத் தாங்களே தேடிக் கொள்வார்கள். ஒவ்வொரு நாடும், ஒவ் வோர் ஆணும், ஒவ்வொரு பெண்ணும் தங்கள் உயர்வைத் தாங்களே தேடிக்கொள்ள வேண்டும். கருத்துக்களை அவர் களுக்குக் கொடுங்கள்- வேண்டிய உதவி அது ஒன்றே. மற்றவையெல்லாம் அதன் விளைவாகத் தொடர்ந்து வந்தே தீரும். ரசாயனப் பொருட்களைச் சேர்த்து வைப்பது நமது வேலை, படிகமாதல் இயற்கை நியதிக்கு ஏற்பத் தானாகவே நிகழும். அவர்களின் மூளையில் கருத்துக்களைப் புகுத்துவது நமது கடமை, பிறவற்றை அவர்கள் செய்துகொள்வார்கள். இந்தியாவில் செய்ய வேண்டியது இதுதான். (9.301)

தன் பிரச்சினைகளைத் தானே தீர்த்துக்கொள்ளத்தக்க ஆரோக்கியமான, ஆற்றல் மிக்கதான பொதுமக்கள் கருத்தை உருவாக்க நீண்ட, மிக நீண்ட காலமாகும். அதுவரையில் நாம் காத்திருக்கத்தான் வேண்டும். எனவே சமூகச் சீர்திருத்தம் என்ற பிரச்சினையை அணுகிப் பார்த்தோமானால் அது, சீர்திருத்தம் தேவைப்படுபவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியில்தான் முடியும். அவர்களை முதலில் உருவாக்குங்கள்…. ஏதோ சிலவற்றைத் தீமை என்று நினைக் கின்ற ஒரு சிலரால் நாட்டை முன்னேற்ற முடியாது. …. முதலில் நாட்டு மக்களுக்குக் கல்வியை அளியுங்கள். … ஆகையால் சமுதாயச் சீர்திருத்தத்திற்குக்கூட முதலில் செய்ய வேண்டிய கடமை மக்களுக்குக் கல்வி அளிப்பதுதான். அந்தக் காலம் வரும்வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். (5.148)

சாதாரண மக்களிடையே கல்வியும் அறிவும் பரவிய தற்கு ஏற்ப நாடும் முன்னேறுவதை நான் கண்முன் காண் கிறேன். ஆணவம் அரச ஆணை இவற்றின் துணையுடன், விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலரிடம் எல்லா கல்வியும், புத்திநுட்பமும் உடைமையாக்கப் பட்டதுதான் இந்தியாவின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம். நாம் மீண்டும் எழுச்சி பெற வேண்டுமானால் நாமும் அந்த வழியில் செல்ல வேண்டும்; அதாவது சாதாரண மக்களிடையே கல்வியைப் பரப்ப வேண்டும். (11.21)

தமக்குத் தாமே உதவுவதற்கான கல்வி

தமக்குத்தாமே உதவிக்கொள்ளுமாறு மக்களுக்குப் பயிற்சி தராவிட்டால், உலகின் செல்வம் அனைத்தையும் சேர்த்தாலும் ஒரு சிறிய இந்தியக் கிராமத்திற்குக்கூட உதவி செய்ய முடியாது. நமது பணி முக்கியமாக கல்விப் பணியாக இருக்க வேண்டும்; ஒழுக்கம், கல்வியறிவு இரண்டையும் அது புகட்ட வேண்டும். (11.74)

பலமுகப் பரிமாண கருத்துப் பரிமாற்றம் — கட்டாயம் தேவை

கொடுப்பதும் எடுப்பதுமே நியதி. எனவே இந்தியா மீண்டும் தன்னை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டுமானால், தனது பொக்கிஷங்களை வெளியே கொண்டுவந்து, உலக நாடுகளுக் கெல்லாம் அவற்றை வாரி இறைக்க வேண்டும்; பதிலாக மற்றவர்கள் தருவதை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்க வேண்டும். இது மிகவும் அவசியம். விரிவது வாழ்வு, சுருங்குவது சாவு. அன்பு வாழ்வு, பகை சாவு. மற்ற இனத் தினரை வெறுக்கத் தொடங்கிய அன்றே நாம் சாகத் தொடங்கிவிட்டோம். மீண்டும் நாம் விரியாமல், அத்தகைய வாழ்வை மேற்கொள்ளாமல் இருப்போமானால், நமது அழிவை எதனாலும் தடுக்க முடியாது.

எனவே உலகின் எல்லா இனத்தினருடனும் நாம் கலந்துபழக வேண்டும். வெறும் மூட நம்பிக்கை மூட்டை களாக, சுயநலப் பொதிகளாக உள்ள, ‘நானும் அனுபவிக்க மாட்டேன், உன்னையும் அனுபவிக்க விடமாட்டேன்’ என்பதை வாழ்க்கையின் ஒரே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள நூற்றுக்கணக்கானோரைவிட அயல்நாடுகளில் பயணம் செய்கின்ற ஒவ்வோர் இந்துவும் தனது நாட்டிற்கு நன்மையே செய்கிறான். (9.405)

மிலேச்சன் என்ற சொல்லை உருவாக்கி, பிறருடன் தொடர்பைத் துண்டித்தபோதே இந்தியாவின் அழிவு உறுதி யாகிவிட்ட து. (9.396)

இந்தியாவின் துன்பத்திற்கும் வீழ்ச்சிக்குமான முக்கிய காரணங்களுள் ஒன்று, அது தன்னைக் குறுக்கிக் கொண்ட தாகும்; முத்துச்சிப்பி தன் வாயை இறுக்கமாக மூடிக் கொள் வதுபோல், தன்னிடமுள்ள செல்வங்களையும் பொக்கிஷங் களையும் பிற இனத்தினருக்குத் தர மறுத்ததாகும்; ஆரிய இனத்திற்கு வெளியில் தாகத்தால் தவிக்கின்ற பிற நாடு களுக்கு, உயிர்ச் சக்தியளிக்கின்ற உண்மைகளைத் தர மறுத்த தாகும். நாம் வெளிநாடுகளுக்கும் செல்லவில்லை, சென்று பிற இனங்களையும் நம்மையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும் இல்லை -நமது வீழ்ச்சிக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணம். (5.253)

எனவே நாம் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டும். கொடுத்தலும் வாங்கலுமே வாழ்க்கையின் ரகசியம். நாம் எப்போதுமே வாங்கிக் கொண்டுதான் இருக்க வேண்டுமா? மேலைநாட்டினரின் காலடியில் உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும், மதத்தைக்கூட அவர்களிடமிருந்துதான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? எந்திரங்கள் பற்றி அவர்களிட மிருந்து கற்றுக் கொள்ளலாம், வேறு பலவற்றையும் அவர் களிடமிருந்து கற்கலாம். ஆனால் நாமும் அவர்களுக்குச் சில வற்றைக் கற்றுத் தர வேண்டும், அது நமது மதம், நமது ஆன்மீ கம்.

முழுமையானதொரு நாகரீகத்திற்காக உலகம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது; அதற்கான அருஞ்செல்வங்கள் இந்தியா விலிருந்து வெளிப்படுவதற்காகக் காத்திருக்கின்றன. இந்த இனத்தின் ஈடிணையற்ற பாரம்பரியமான ஆன்மீகத்திற்காக உலகம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் துன்பங்களையும் சீரழிவுகளையும் சந்தித்த பின்ன ரும் நம் நாடு நெஞ்சோடு அணைத்துக் காப்பாற்றிக் கொண் டிருக்கின்ற அந்தப் புதையலுக்காக உலகம் காத்துக் கொண் டிருக்கிறது. நம் முன்னோர்கள் விட்டுச் சென்றுள்ள அற்புதப் புதையலுக்காக வெளிநாடுகள் எவ்வளவு ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றன என்பது உங்களுக்குத் தெரியாது. இங்கோ நாம் வெறும் பேச்சுக்களிலும் சண்டை சச்சரவுகளிலும் புனிதமானவற்றை ஏளனம் செய்வதிலும் கேலி செய்வதிலும் காலத்தை வீணடிக்கிறோம். புனிதமானவற்றைக் கேலி செய்வது என்பது ஏறக்குறைய நமது தேசியத் தீமையாகவே மாறிவிட்டது. இந்தியாவில் நமது முன்னோர்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்ற அமுதத்தின் ஒரு சிறு துளியைப் பருகுவதற் காக நம் நாட்டின் எல்லைக்கு வெளியே லட்சக்கணக் கானோர் எவ்வளவு பசித்துடிப்புடன், எவ்வாறு கைகளை நீட்டிக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி நாம் சிறிதே அறிவோம்.

எனவே நாம் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றாக வேண்டும். அவர்கள் தரக்கூடிய ஏதாவதைப் பெற்றுக் கொண்டு, பதிலாக நாம் அவர்களுக்கு ஆன்மீகத்தை அளிக்க வேண்டும். ஆன்மீகத்தின் அற்புத சாம்ராஜ்யத்தை அவர் களுக்கு அளித்து, அதற்குப் பதிலாக லௌகீகத்தின் அற்புத சாம்ராஜ்யத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம். நாம் எப் போதுமே மாணவர்களாக இருக்கக் கூடாது, ஆசிரியர்களாக வும் இருக்க வேண்டும். சமத்துவம் இல்லாமல் நட்பு இல்லை . ஒருவர் எப்போதும் ஆசிரியராகவும் மற்றொருவர் எப்போதும் அவர் காலடியில் அமர்ந்தபடியும் இருந்தால் சமத்துவம் ஏற்பட முடியாது. ஆங்கிலேயர்கள் அல்லது அமெரிக்கர்களோடு நீங்கள் சமமாக இருக்க விரும்பினால், அவர்களிடம் கற்றுக் கொள்வதைப் போல் நீங்கள் அவர் களுக்குக் கற்றுத் தரவும் வேண்டும். வரப்போகின்ற நூற்றுக் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு உலகத்திற்குக் கற்றுத் தரவும் நம்மிடம் ஏராளமாக உள்ளன. (5.255)

மேலைநாட்டு விஞ்ஞானத்துடன் வேதாந்த ஞானம் வேண்டும். பிரம்மச்சரியம் என்பது மூலமந்திரமாக வேண்டும். சிரத்தை, தன்னம்பிக்கை இவை வேண்டும். … நமக்கு இப்போது வேண்டியது என்ன தெரியுமா? அன்னிய ரின் கட்டுபாடுகள் இன்றி, நமது பல்வேறு துறை அறிவு களுடன் ஆங்கிலமும் விஞ்ஞானமும் கற்பதே. தொழிற் கல்வி வேண்டும். தொழில்வளம் பெருகுவதற்கான எல்லா வற்றையும் செய்ய வேண்டும். மக்கள் வேலை தேடி அலை வதை விட்டுவிட்டு கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டு நாலு காசு சம்பாதிக்கத் தகுதி உடையவர்களாக வேண்டும். (6.295,297)

சமத்துவம், சுதந்திரம், செயல்திறன், ஆற்றல் இவற் றில் மேலைநாட்டினருள் தலைசிறந்த மேனாட்டினராக இருந்து, அதேவேளையில் மதப் பண்பாட்டிலும் இயல் புணர்ச்சிகளிலும் முழுமையான இந்துவாகவும் இருக்க உங்களால் முடியுமா? (9.228-9)

சங்கங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் புற நாகரீகம் பற்றிய மேலை நாட்டுக் கருத்துக்கள் நம் நாட்டினுள் புகுந்து ஊடுருவிச் சென்றுள்ளது. அவைகளை நாம் ஏற்கிறோமா இல்லையா என்பது வேறு விஷயம். அதுபோலவே இந்திய ஆன்மீகமும் தத்துவமும் மேலை நாடுகளில் வெள்ள மாகப் பாய்ந்துள்ளது. மேலை நாடுகளிலிருந்து வருகின்ற ஒருவிதமான உலகாயதம் போன்ற அந்த நாகரீகத்தை நம்மால் தடுக்க முடியாததைப்போல், இந்தியாவின் ஆன்மீக வெள்ளத்தையும் மேலை நாட்டால் தடுக்க முடியாது. சிறிது உலகியல் நமக்கு நல்லது, அவ்வாறே மேலை நாட்டிற்குச் சிறிது ஆன்மீகம் நல்லது. இவ்வாறு சமநிலை பிறழாமல் காக்கப்படுகிறது. மேலை நாடுகளிலிருந்தே நாம் எல்லா வற்றையும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதோ, மேலை நாட்டினர் ஒவ்வொன்றையும் நம்மிடமிருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதோ கிடையாது. (5.76-77)

சாதாரண ஏழையின் வாழ்க்கைகூட அவனுக்குச் சிறிதும் பயனில்லாத ஆன்மீக மற்றும் ஒழுக்க விதிகளால் கட்டி நெருக்கப் பட்டுள்ளது. உங்கள் கைகளை விலக்கிக் கொள்ளுங்கள்! அவன் வாழ்க்கையைக் கொஞ்சம் அனுபவிக் கட்டும். அதன்பிறகு அவன் தன்னை உயர்த்திக்கொள்வான்; தானாகவே அவனிடம் துறவு தோன்றும்.

மேலை நாட்டினர் இந்த வகையில் ஏதோ சிறிது நமக்குப் போதிக்கலாம். ஆனால் இவற்றைக் கற்றுக் கொள்வ தில் நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் மேலைநாட்டுக் கருத்துக்களின்படி தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டவர்களுள் பலரது வாழ்க்கை பெரும்பாலும் தோல்வியாகவே உள்ளது. இதைச் சொல்வதற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன்.

இந்தியாவில் நமது பாதையில் இரண்டு தடைகள் உள்ளன. ஒன்று பழங்கால வைதீகம், மற்றொன்று தற்கால ஐரோப்பிய நாகரீகம். இரண்டுமே அளவை மீறினால் அபாயம் விளைவிக்கக் கூடியவை, ஒன்றை விட்டால் மற் றொன்றினால் நேரும் அபாயம் பெருகும். இந்த இரண்டுள் பழங்கால வைதீகத்தையே நான் தேர்ந்தெடுப்பேன். (5.54)

இப்படிச் செய்வதில் ஓர் ஆபத்து இருக்கத்தான் செய் கிறது. மேலைநாட்டு இயல்பு என்னும் பெருவெள்ளம் நாம் பல காலம் அரும்பாடுபட்டுச் சேர்த்து வைத்துள்ள விலை மதிக்க முடியாத செல்வங்களை அடித்துக் கொண்டுபோய் விடுமோ என்ற பயம் இருக்கிறது. அதன் வேகமான சுழலில் அகப்பட்டு பாரத நாடுகூட தன்னை மறந்து, உலக இன்பங் களை அடையப் போராடுகின்ற போர்க்களமாக மாறி விடுமோ என்னும் பயமும் இருக்கிறது. மேலும், சாத்திய மல்லாத, நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத, மேலைநாட்டு வழிகளை நாம் பின்பற்றத் தொடங்கி, நமது தேசிய வழக்கங்களையும் லட்சியங்களையும் மறந்து, இந்த வாழ்க்கையில் நாம் எது விலைமதிக்க முடியாதது என்று நினைக்கிறோமோ அதையும் இழந்து, மறுமையையும் இழந்து விடுவோமோ என்ற பயமும் உள்ளது. (8.10)

இந்த ஆபத்துக்களைத் தவிர்க்க, பாமர மக்கள்வரை எல்லோரும் தங்கள் பரம்பரைச் சொத்து எது என்பதைத் தெரிந்து அதைக் கண்டு கொண்டிருக்கும் அளவிற்கு நமது சொந்த சொத்தை எப்போதும் நம் கண்முன் வைத்திருக்க வேண்டும். இதற்கு நாம் முயல வேண்டும். அதேவேளையில் தைரியமாக நம் கதவுகளைத் திறந்து, வெளியிலிருந்து வருகின்ற எல்லா வெளிச்சத்தையும் உள்ளே புக அனுமதிக்க வேண்டும். உலகின் நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் வெளிச்சத் தின் கதிர்கள் வந்து பரவட்டும், மேலை நாட்டின் ஒளி வெள்ளம் வந்து பாயட்டும். அதனால் என்ன? பலவீன மானவை, அக்கிரமமானவை எல்லாம் அழியத்தான் செய் யும். அவற்றை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்வது? போனால் போகட்டும். அதனால் நமக்கு என்ன இழப்பு? எது உறுதியாக இருக்கிறதோ, உயிரூட்டுகிறதோ அது அமரத் துவம் பெற்றது. அதை யார் அழிக்க முடியும்? (8.10-11)

நாம் வேறு ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? இந்த உலகத்திடமிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா? ஆம்; உலகப் பொருட்களைப் பற்றிய அறிவு, சங்கங்களின் சக்தி, அதிகாரங்களைக் கையாளும் திறமை, சங்கங்களை உருவாக்குகின்ற திறமை, குறைந்த சக்தி யைச் செலவழித்து அதிக பலன்களை அடையும் திறமை— இவற்றையெல்லாம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக் கிறது. இவற்றை ஒருவேளை மேலை நாட்டிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம்.

ஆனால் உண்பதும் உடுப்பதும் குடித்துக் களிப்பது மான லட்சியத்தை இந்தியாவில் யாராவது உபதேசித்தாலும், உலகியல் வாழ்க்கையை ஆன்மீகத்திற்குள் புகுத்த நினைத் தாலும் அவன் பொய்யன். இந்தப் புனித பூமியில் அவனுக்கு இடம் இல்லை ; அவனது பேச்சைக் கேட்கவும் இந்திய மனம் விரும்பாது. (5.52-3)

‘என் கருத்து என்ன தெரியுமா? வேதாந்தத்தின் மிக உன்னதமான ரகசியங்களை மேலைநாடுகளுக்கு உபதேசிப் பதன்மூலம் அந்த மகத்தான நாடுகளின் நல்லெண்ணத்தை யும் மதிப்பையும் பெற்று, நாம் அவர்களுக்கு என்றென்றும் ஆன்மீக குருவாக இருப்போம். அவர்கள் எல்லா பௌதீக விஞ்ஞானங்களிலும் நமக்கு ஆசிரியர்களாக விளங்கு வார்கள். இதை மறந்து, என்றைக்கு நம் நாட்டினர் ஆன்மீகத்தை அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்துவிட்டு, மதத் தைக் கற்பதற்காக அவர்கள் காலடியில் அமர்கிறார்களோ, அன்றைக்கு, ஏற்கனவே சீரழிந்துள்ள இந்த நாடு, என்றென் றைக்குமாக அழிந்து நாசமாகிவிடும். ”எங்களுக்கு இதைக் கொடுங்கள், அதைக் கொடுங்கள்” என்று இரவு பகலாக அவர்களின் முன் அழுவதால் எதுவும் வராது. அதற்குப் பதிலாக, நாடுகளுக்கிடையே மதிப்பும் நல்லெண்ணமும் நிறைந்த இத்தகைய கொடுக்கல்-வாங்கல் உறவு வளருமா னால் இதுபோன்ற கூச்சல்களுக்கு இடமில்லை. அனைத்தை யும் அவர்கள் தாமாகவே செய்வார்கள். இவ்வாறு இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே வளரும் மதத் தொடர்பாலும், வேதாந் – தத்தைப் பெருமளவில் பரப்புவதாலும் இந்த நாடும் மேலை நாடுகளும் அதிக நன்மை அடையும். இதனுடன் ஒப்பிடும் போது, அரசியல் விஷயங்கள் இரண்டாம் பட்சமாகவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. மேற்சொன்ன காரியத்தை நடைமுறைப் படுத்துவதற்காக நான் என் வாழ்வையே அர்ப் பணம் செய்வேன், வேறு ஏதாவது வழியில் இந்தியா விற்கு நன்மை செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் நம்பினால், நல்லது, உங்கள் வழியிலேயே நீங்கள் செல்லுங்கள்.’ (6.6-7)

புற இயற்கையை வெல்வதை இந்தியா ஐரோப்பா விடமிருந்தும், அக இயற்கையை வெல்வதை ஐரோப்பா இந்தியாவிடமிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப் போது இந்துக்கள், ஐரோப்பியர்கள் என்ற பிரிவு போய், அகத்தையும் புறத்தையும் வென்ற லட்சிய மனித இனம் தோன்றும். நாம் மனிதனின் ஒரு பக்கத்தை வளர்த்தோம், அவர்கள் மற்றொரு பக்கத்தை வளர்த்தார்கள். இந்த இரண்டின் சேர்க்கைதான் தேவை. (6.386)

தொடரும்…

தொடர்ச்சி பகுதி -2

புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் வழிமுறைகள்.