குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 12

12. மனிதனின் நல்லொழுக்கத்தை ஒட்டியே சமுதாய அமைப்பு உள்ளது. இதனை விளக்க ஒரு உதாரணம்

ஜப்பானியர்களின் தன்னம்பிக்கையும் நாட்டுப் பற்றும். தங்கள் நாட்டிற்காக எதையும் தியாகம் செய்யத் தயாராகவுள்ள, அடிவரை நேர்மையான மனிதர்கள் வருவார்களானால் ஒவ்வொன்றிலும் இந்தியா சிறந்தோங்கும். மனிதர்களே நாட்டை உருவாக்குகிறார்கள். நாட்டில் என்ன உள்ளது! ஜப்பானியரின் சமூக ஒழுக்கத்தையும், அரசியல் ஒழுக்கத்தையும் கைக்கொண்டால் நீங்களும் அவர் களைப்போல் மேன்மை பெறலாம். நாட்டிற்காக எதையும் தியாகம் செய்ய அவர்கள் தயாராக உள்ளனர். அதனால் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளனர். நீங்கள் அப்படி இல்லை, உங்களால் அப்படி இருக்கவும் முடியாது. நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்காகவும் சொந்த உடைமைகளுக்காகவுமே எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்கிறீர்கள்.

இங்குள்ளது போல் ஜீரணிக்கப்படாத அறிவு அங்கு இல்லை. அவர்கள் ஐரோப்பியர்களிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் ஆகிவிடவில்லை, ஜப்பானி யர்களாகவே இருக்கிறார்கள். இங்கோ மேலை நாட்டு மோகம் கொள்ளைநோய் போல் எங்கும் பரவியிருக்கிறது.

ஜப்பானியர்களைப் போல் நாட்டுப் பற்றும் கலைப்பண்பும் உள்ள மக்களை உலகம் கண்டதில்லை. அவர்களிடம் தனிப்பட்ட ஓர் அம்சத்தையும் குறிப் பிடலாம். ஐரோப்பாவிலும் பிற இடங்களிலும் கலையுடன் அழுக்கும் இணைந்தே செல்கிறது. ஜப்பானியரிடம் அழகுக் கலையும் முழுத் தூய்மையும் இணைந்திருப்பதைக் காணலாம். நமது இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒருமுறையாவது ஜப்பானைச் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்பது என் ஆவல்.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 11

11. புதிய சமுதாய அமைப்பில் மதத்தின் பங்கு என்ன?

சமுதாயமானாலும் அரசியலானாலும் அதன் அமைப்புக்கு அடிப்படையாக உள்ளது மனிதனின் நற்குணமே. பாராளுமன்றம் இதை வகுத்தது, அதை வகுத்தது என்ற காரணங்களால் ஒரு நாட்டை நல்லது என்றோ, பெருமைமிக்கது என்றோகூற முடியாது. எல்லா வற்றிற்கும் அடிப்படை சட்டம் அல்ல; ஒழுக்கமும் தூய்மையும்தான் ஒரே பலம் என்பதை ஏசு கண்டார்.

புதிய சமூக அமைப்பிற்கு உங்கள் ஆன்மீகம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் அடிப்படையாக அமைய வேண்டும்.

ஆனால் ஆன்மீகச் சிந்தனைகளால் உலகை வெல்ல வேண்டும் என்று நான் கூறியதன் உண்மையான பொருளை மறந்துவிடக் கூடாது. உயிருணர்வு அளிக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளையே நான் ஆன்மீகச் சிந்தனைகள் என்று குறிப்பிட்டேன். அவற்றை வெளியுலகில் பரப்ப வேண்டுமே தவிர, நாம் நெஞ்சோடு நெஞ்சாக இறுகப் பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மூட நம்பிக்கைகளை அல்ல.

இங்கே இந்தியாவில் பல்வேறு அபாயங்கள் நம் கண்முன் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று வடிகட்டின உலகாயதம்; மற்றொன்று அதற்கு நேர் எதிரான வடிகட்டின மூட நம்பிக்கை. இரண்டையும் நாம் தவிர்த் தாக வேண்டும்.

உலகத்திற்கு எது தேவையோ அதைத்தான் நாம் கற்பிக்க முடியும். ஆன்மீக அடிப்படை மட்டும் இல்லாமல் போனால், மேலை நாகரீகம் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள் தூள்தூளாகச் சிதறிவிடும். மனித குலத்தை வாளால் ஆள நினைப்பது முழுக்கமுழுக்கப் பயனற்ற வீண் முயற்சி.

பல்வேறு மதப் பிரிவுகளும் தத்துவங்களும் சாஸ் திரங்களும் இருந்தாலும் இவை அனைத்திற்கும் அடிப் படையாக ஒரு கருத்து, ஒரு கொள்கை உள்ளது. அது, மனிதனின் ஆன்மாவில் நம்பிக்கை. இந்தக் கருத்தினால் உலகின் போக்கையே மாற்ற முடியும்.

சமுதாயப் புரட்சிவாதிகள் எல்லோரும், அவர் களுடைய தலைவர்களெனும், தங்கள் பொதுவுடமைக் கோட்பாடு கம்யூனிஸம் போன்ற கொள்கைகளுக்கு அடைப்படையாக ஆன்மீகமே இருக்க முடியமென்றும் வேதாந்தமே அத்தகைய ஆன்மீக அடைப்படையாக இருக்க முடியும் என்று கருதுகின்றனர். எனது சொற் பொழிவுகளை கேட்க வந்த பல தலைவர்களும் புதிய சமுதாய நோக்கிற்கு அடைப்படையாக வேதாந்தமே சரியானது என்று என்னிடம் கூறினர்.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 10

10. பொருளாதாரத் திட்டத்தில் நம்முடைய நோக்கம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

மக்களுக்கு கல்வி கற்பித்து அவர்களின் பிரச்சினைகளை அவர்களே தீர்க்கும்படி செய்வோம். மக்கள் மக்களால் உயர்த்துவதுதான் புதிய முறை.

தமக்குத்தாமே உதவிக்கொள்ளுமாறு மக்களுக்குப் பயிற்சி தராவிட்டால், உலகின் செல்வம் அனைத்தையும் சேர்த்தாலும் ஒரு சிறிய இந்தியக் கிராமத்திற்குக்கூட உதவி செய்ய முடியாது.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 9

9. பொருளாதார முன்னேற்றத் திட்டத்தில் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்?

சாதாரண மக்களைப் புறக்கணித்ததே நமது தேசியப் பெரும்பாவம் என்று நான் கருதுகிறேன். நமது வீழ்ச்சிக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். பாமர மக்களுக்குச் சிறந்த கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும், உணவளிக்கப்பட்டுப் பரிபாலிக்கப்பட வேண்டும்; அதுவரை எந்த அரசியலும் பயன் தராது.

நமக்கு இப்போது வேண்டியது என்ன தெரியுமா? அன்னியரின் கட்டுபாடுகள் இன்றி, நமது பல்வேறு துறை அறிவுகளுடன் ஆங்கிலமும் விஞ்ஞானமும் கற்பதே. தொழிற்கல்வி வேண்டும். தொழில்வளம் பெருகுவதற்கான எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும். மக்கள் வேலை தேடி அலைவதை விட்டுவிட்டு கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டு நாலு காசு சம்பாதிக்கத் தகுதி உடையவர்களாக வேண்டும்.

ஒருமுறை கண்களைத் திறந்துபார். பொன் விளையும் பூமியான இந்தப் பாரதத் திருநாட்டில் ஒருபிடி உணவிற்காக மக்கள் அல்லாடும் பரிதாபத்தைப் பார். உங்கள் படிப்பால் இந்தப் பரிதாபக் குரல்களின் தேவை நிறைவேறுமா? ஒருபோதும் நிறைவேறாது. மேலை விஞ்ஞானத்தின் உதவியுடன் பூமியை நன்றாக உழுது, உணவுப் பொருட்களை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

‘இவ்வளவு தண்ணீரும் மண்வளமும் நிறைந்த இந்த நாட்டில், மற்ற எந்த நாட்டையும்விட இயற்கை பல ஆயிரம் மடங்கு விளைச்சலை உற்பத்தி செய்யும் இந்த நாட்டில் பிறந்த உங்கள் வயிற்றுக்கு உணவில்லை; உடம்பில் போர்த்திக்கொள்ளத் துணியில்லை . மற்ற நாட்டில் நாகரீகங்கள் பரவுவதற்குக் காரணமான பொருட்கள் உற்பத்தியாகும் இந்த நாட்டில், அன்னபூரணியின் நாட்டில் உங்களுக்கு இந்த இழிநிலை. உங்கள் நிலைமை நாயின் நிலைமையைவிடக் கேவலமாக இருக்கிறது. இந்த லட்சணத்தில் உங்கள் வேதத்தையும் வேதாந்தத்தையும் பற்றிப் பெருமையடித்துக் கொள்கிறீர்கள்! சாதாரணத் தேவையான எளிய உணவும் உடையும் கொடுக்க முடியாத நாட்டிற்கு, எதற்கெடுத்தாலும் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து நிற்கின்ற ஒரு நாட்டிற்குப் பெருமை என்ன வேண்டிக் கிடக்கிறது?

முதலில் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் வெற்றி பெற உன்னைத் தயார் செய்துகொள். ‘உங்கள் நாட்டிலுள்ள மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி அயல் நாட்டினர் பணமாகக் குவிக்கிறார்கள். நீங்களோ பொதி சுமக்கின்ற கழுதைகளைப்போல் அவர்களின் மூட்டைகளைச் சுமக்கிறீர்கள். இந்தியாவின் மூலப்பொருட்களை இறக்குமதி செய்து, தங்கள் அறிவைப் பயன்படுத்தி, பலவகையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்து, அவர்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் ஆகிறார்கள். நீங்களோ உங்கள் புத்தியைப் பூட்டி வைத்துவிட்டு, உங்கள் சொத்தையும் மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்துவிட்டு, “சோறு, சோறு” என்று பரிதாபமாக அலைகிறீர்கள்!’

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 8

8. பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு திட்டங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

நாடு குடிசைகளில் வாழ்கிறது என்பதை நினைவில் வையுங்கள். ஒரு நாட்டின் விதியை நிர்ணயிப்பதில்லை, பாமர மக்களின் நிலைமையைப் பொறுத்தது அது. உங்களால் அவர்களை உயர்த்த முடியுமா?

இந்தியர்களின் உழைப்பும் விளைச்சலும் அவர் களிடமிருந்து பறிக்கப்படாமல் இருந்தால் இப்போது இந்தியாவில் உள்ளவர்களைப்போல் ஐந்து மடங்கு மக்களைச் சுகவசதியோடு பராமரிக்க முடியும்.

உலகின் செல்வம் அனைத்தையும் சேர்த்தாலும் ஒரு சிறிய இந்தியக் கிராமத்திற்குக்கூட உதவி செய்ய முடியாது.

இப்போதைய தேவைகளைப்பற்றி ஜப்பானியர்கள் இப்போது பூரணமாக விழிப்புப் பெற்றுள்ளார்கள் என்று தோன்றுகிறது. அவர்களிடம் இப்போது பூரணக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்துடன்கூடிய படை உள்ளது. அந்தப் படை, அவர்களின் அதிகாரிகளுள் ஒருவர் கண்டுபிடித்த துப்பாக்கி வசதியுடன் கூடியது. அந்தத் துப்பாக்கி வேறு எந்த வகைத் துப்பாக்கிக்கும் ஈடுகொடுக்க கூடியது. கப்பற்படையையும் அவர்கள் தொடர்ந்து பெருக்கி வருகிறார்கள். ஜப்பானிய எஞ்ஜினீயர் ஒருவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட சுமார் ஒரு மைல் நீளமுள்ள ஒரு சுரங்கத்தையும் நான் கண்டேன்.

தீக்குச்சித் தொழிற்சாலைகளின் காட்சியே காட்சி! தேவையான அனைத்தையும் தங்கள் நாட்டிலேயே செய்துகொள்வதில் அவர்கள் தீவிரமாக உள்ளனர். சீனாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே ஜப்பானிய நீராவிக் கப்பல் போக்குவரத்து உள்ளது; விரைவில் பம்பாய்க்கும் யோகோஹாமாவுக்கும் இடையிலும் கப்பல் போக்குவரத்து ஏற்படுத்த அவர்கள் எண்ணியுள்ளனர்.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 7

7. சமுதாயத்திலுள்ள சிறந்த மனிதர்களால் நாம் வழிநடத்திச் செல்லப்படுவதா அல்லது தலைவர்களை ஓட்டுக்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பதா?

யுதிஷ்டிரர், ராமர், தர்ம-அசோகர், அக்பர் இவர்களின் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ந்தது சரி. ஆனால் எப்போதும் நமக்கு இன்னொருவன் உணவு ஊட்டி வந்தால் மெள்ளமெள்ள நமது கை, உணவை வாய்க்குக் கொண்டுசெல்லும் சக்தியை இழந்துவிடும். இன்னொருவரால் எல்லா வகையிலும் பாதுகாக்கப்படுபவனிடம் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கான சக்தி ஒருநாளும் முழுமையாக வெளிப்படாது. எப்போதும் குழந்தையாகவே கருதி வளர்க்கப்பட்டு வந்தால், வல்லமைமிக்க இளைஞன் கூட குழந்தையாகத்தான் மாறுவான். தேவர்களுக்கு நிகரான மன்னர்களால் எப்போதும் காக்கப்பட்டு வருகின்ற குடிமக்கள் குடியாட்சிபற்றி அறிந்துகொள்வ தில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் அரசனையே எதிர் பார்த்து, படிப்படியாக பலமிழந்து, சக்தியற்றுப் போய் விடுகின்றனர். இப்படிப் பிறரால் வளர்க்கப்படுவதும் காக்கப்படுவதும் நீடிக்குமானால் அது அந்தச் சமுதாயத்தின் அழிவிற்குக் காரணமாகிறது.

பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள எல்லோரும் ஆயத்தமாகட்டும் என்பதற்காகத்தான் வாக்கெடுப்பு, வரவு செலவு, கலந்து பேசி முடிவுக்கு வருதல் போன்றவற்றை நான் திரும்பத்திரும்பக் கூறுகிறேன். ஒருவன் இறந்துவிட்டால் அடுத்த ஒருவன், ஒருவன் என்ன, தேவையானால் பத்து பேர்கூட அவனது வேலையைச் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, ஆர்வம் இல்லாமல் யாரும் முழுமனத்துடன் வேலை செய்ய மாட்டான். பணியிலும் சொத்திலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு, நிர்வாகத்தில் வாக்கு உண்டு என்பதை எல்லோரும் புரிந்துகொள்ளுமாறு செய்ய வேண்டும்.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 6

6. சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடு என்பது பாதி உணவு என்றால் வேறு என்ன ஆலோசனையை கூறலாம்?

இந்த லட்சியம்தான் வேறுபாடுகளை அழிக்காமல் சமத்துவத்தை நோக்கி, ஒருமையை நோக்கிச் செல்வதாக உள்ளது.

பிராமண காலத்தின் அறிவையும், க்ஷத்திரிய காலத்தின் பண்பாட்டையும், வைசிய காலத்தின் பகிர்ந்தளித்தல் போக்கையும், சூத்திர காலத்தின் சமத்துவ லட்சியத்தையும் சேர்த்து, அவற்றின் தீமைகளை விலக்கி ஒரு நிலையை அமைக்க முடியுமானால், அது லட்சிய நிலையாக இருக்கும். ஆனால் அது நடக்கக் கூடியதா?

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 5

5. சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு சோஷலிசவாதியா?

நான் ஒரு சோஷலிசவாதி-அது ஒரு பரிபூரணமான திட்டம் என்பதால் அல்ல; உணவே இல்லாமல் இருப்பதைவிட அரை வயிற்று உணவு சிறந்ததல்லவா?

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 4

4. சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாட்டின் பலவீனங்கள்?

ஆனால் இவை உயிரற்ற எந்திரங்கள் போன்ற மக்களால் செய்யப்படுகின்றன. இங்கே மனத்தின் செயலில்லை, இதயத்தின் மலர்ச்சி இல்லை, வாழ்வின் துடிப்பில்லை, நம்பிக்கைப் பெருக்கு இல்லை, சங்கற்பத்தின் வலிமையானதூண்டுதல் இல்லை, ஆழ்ந்த இன்ப அனுபவம் இல்லை, ஆழ்ந்த துன்பத்தின் ஸ்பரிசம் இல்லை, புதியன கண்டுபிடிக்கின்ற மதிநுட்ப எழுச்சி இல்லை, புதுமையில் நாட்டம் இல்லை, புதியவற்றைப் பாராட்டுகின்ற பண்பு இல்லை. இந்த மனத்திலிருந்து மேகங்கள் ஒருபோதும் அகல்வதில்லை, காலைக் கதிரவனின் பிரகாசமான உருவம் இந்த இதயத்திற்கு ஒருபோதும் இன்பம் ஊட்டுவதில்லை. இதைவிட நல்ல நிலை உண்டு என்பதுகூட இந்த மனத்தில் படுவதில்லை. மனத்தில் தோன்றினாலும் நம்பிக்கை வராது, நம்பிக்கை வந்தாலும், முயற்சி இல்லை ; முயற்சி இருந்தாலும் ஊக்கம் இல்லாததால் அது அழிந்துவிடுகிறது.

நியதிகளின்படி வாழ்வதுதான் பெருமை என்றால், பாரம்பரியமாக வந்த நியதிகளையும் வழக்கங்களையும் தவறாமல் பின்பற்றுவதுதான் தர்மம் என்றால் மரத்தைவிட தர்மவான் யார்? ரயிலைவிட பெரும் பக்தரும் தூய ஞானியும் யார்? ஒரு கல் இயற்கை நியதி எதையாவது மீறுவதை யாராவது கண்டுள்ளார்களா? பசுவோ எருமையோ குற்றம் செய்ததை எப்போதாவது யாராவது பார்த்ததுண்டா?

பெரிய கப்பல், மாபெரும் ரயில் எந்திரம்இவையெல்லாம் ஜடப்பொருட்கள். அவை இயங்கும், திரும்பும், ஓடும்; ஆனாலும் அவை ஜடம், அறி வற்றவை. தன்னுயிரைக் காத்துக்கொள்வதற்காக தண்ட வாளத்திலிருந்து விலகி ஓடுகின்ற சிறு புழு உள்ளதே, அது ஏன் அறிவுள்ளது? எந்திரத்தில் சங்கற்பத்தின் வெளிப்பாடு இல்லை. இயற்கை நியதியை மீற அது ஒருபோதும் முயல்வதில்லை. புழு இயற்கை நியதியை எதிர்க்க விழைகிறது; வெற்றி கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் இயற்கைக்கு எதிராக எழுகிறது. எனவே அது அறிவுள்ளது. இந்த சங்கற்ப சக்தி வெளிப்படுகின்ற அளவிற்கு இன்பம் பெருகும்.

குடியரசும் சமுதாயப் பொதுவுடமைக் கோட்பாடும் 3

3. குடியரசின் பலவீனங்கள் யாவை?

ஐரோப்பாவில் எங்கும் பலசாலிக்கு வெற்றி! பலவீனனுக்குச் சாவு.

ஒருபக்கம் ஜட விஞ்ஞானம், ஏராளமான பணமும் பொருட்களும், அளவற்ற வலிமை, தீவிரமான புலனின்பங்கள் எல்லாம் அன்னிய மொழியின் வாயிலாக பெரிய ஆரவாரத்தை உண்டாக்கியுள்ளன.

விசித்திர பானங்கள், நல்ல உணவு வகைகள், விசித்திர உடைகளில் வெட்கமின்றித் திரிகின்ற நன்கு படித்த மேலை நாட்டுப் பெண்கள், புதிய கருத்துக்கள், புதிய நாகரீகம் எல்லாம் அனாவசியமான ஆசைகளை எழுப்புகின்றன.

மேலைநாட்டின் லட்சியம்- தனிநபரின்சுதந்திரம்; மொழி-பணம் பண்ணும் கல்வி; வழி-அரசியல்.

மேலைநாடுகளைப்போல் அரசியலின் பெயரால் பொதுமக்களின் ரத்தத்தை உறிஞ்சி தங்கள் உடம்பைப் பெருக்கிக்கொள்ளும் கயவர் கூட்டமும் நம் நாட்டில் இல்லை .

உள்ளே புகுந்து பார்த்தால் மனிதனிடம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையே அற்றுப் போகும். ‘பால் குடிப்பதற்கு ஆளில்லை, ஆனால் கள்ளுக்கடைகளில் கூட்டம்; குலமகள் ஆடையின்றி அவதிப்படும் வேளையில் விலைமகள் ஆடை அலங்காரங்களுடன் பொலிகிறாள்.” கையில் பணம் உள்ளவன் ஆட்சியைத் தன் பிடியில் வைத்திருக்கிறான், மக்களைக் கொள்ளையடிக்கிறான், வாட்டியெடுக்கிறான்; பிறகு அவர்களைச் சிப்பாய்களாக்கி போர்க்களங்களுக்கு அனுப்பி மரணத்திற்கு உள்ளாக்குகிறான். வெற்றி கிடைத்தாலோ, போர்க்களத்தில் மக்கள் சொரிந்த ரத்தத்தால் பெற்ற பணத்தால் தன் பணப்பெட்டியை நிரப்பிக் கொள்வான். பொதுமக்களின் நிலைமை? நல்லது. ரத்தத்தைச் சிந்த மட்டுமே அவர்களுக்கு உரிமை. இதுதான் உண்மை . திடுக்கிடாதே, திகைப்பில் மூழ்காதே.

பௌதீக வசதிகள் பலருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப் படுவதுதான் இந்த ஆட்சியின் அனுகூலம். இதில் சாதாரணக் கல்வி பேரளவில் பரவும்.