6. மதக்கல்வி

6. மதக்கல்வி

எல்லாக் கல்வி முறைகளிலும் மதக் கல்வி மிக முக்கியமான அம்சமாய் இருக்கவேண்டும். மதக் கல்வி என்பதில் என்னுடைய மதத்தைப் பற்றிய கல்வியையோ அல்லது எந்தத் தனிப்பட்ட ஒருவருடைய மதத்தைப் பற்றிய கல்வியையோ அல்லது ஒரு கூட்டத்தினருடைய மதத்தைப் பற்றிய கல்வியையோ நான் குறிப்பிடவில்லை. மனித வாழ்க்கைக்கு என்றும் அடிப்படையாக இருந்து வரும் நிலையான ஆன்ம இயற்கை நியதிகளை மக்கள் அறியுமாறு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டுமென்பதே என் கருத்து. முதலில் ஆன்ம நெறியில் சிறந்து விளங்கியிருக்கும் நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் முதலிய மகா புருஷர்களின் வாழ்க்கைகள் மிக பக்தியுடன் கொண்டாடப்படும்படி செய்ய வேண்டும். என்றும் அழியாத நிலையான ஆன்ம உண்மைகளைத் தங்கள் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்த அவதார புருஷர்களான இராமர், கிருஷ்ணர், மகாவீரர் (அனுமார்), ராமகிருஷ்ணபரமஹம்சர் முதலியோர் மக்களுக்குத் தங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் லட்சியங்களாக விளங்கும்படி செய்ய வேண்டும்.

ஆண்மையூட்டும் வழிபாடு

பிருந்தாவனக் கிருஷ்ணனை தற்சமயம் கொஞ்சம் தள்ளிவைப்போம். ஒரு மகா யுத்தத்தின் மத்தியில் அஞ்சாது நின்று சிங்கம் போல் முழங்கி கீதையை உபதேசித்து, அர்ஜுனனுடைய சோர்வை நீக்கி, ஆண்மையூட்டிய அந்தக் கிருஷ்ணனுடைய வழிபாட்டையே நாம் இப்போது பரப்ப வேண்டும். அதனோடு சக்தி உபாசனையும் நாள்தோறும் செய்தல் வேண்டும். வீரத்தையும் ஆண்மையையும் உண்டாக்கக்கூடிய லட்சியங்களே நமக்கு இப்பொழுது வேண்டுவன. ஒப்பற்ற ஆண்மையுடனும், அளவற்ற வேகத்துடனும் தியாகத்தைக் கவசமாக ஏற்று, ஞானத்தைக் கத்தியாகக் கொண்டு, உண்மைக்காக உழைத்து, அவசியமானால், அம்முயற்சியில் தங்கள் உயிரையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய வீரம் செறிந்த ஆண்மக்களே நமக்கு இப்பொழுது தேவை; போர் முனையில் எதற்கும் அஞ்சாது போர் புரியத்தக்க உணர்ச்சிதான் நமக்கு இப்பொழுது அவசியம்.

சேவையே லட்சியம்

அந்த ராம பக்தரான மகா வீரரையே (அனுமார்) உங்கள் இலட்சியமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ராமர் ஆணையால் அவர் கடலையும் கடந்தார். அவர் உடலை உகுக்கவும் சாவை ஏற்றுக்கொள்ளவும்கூட ஒரு சிறிதும் அஞ்சவில்லை. அவர் சிறந்த அறிவாளி. புலன்களனைத்தும் அவர் வயப்பட்டிருந்தன. அவர் வாழ்க்கை முழுதும் ராம சேவைக்காக கழிக்கப்பட்டது. சேவைக்கு இலட்சியமாக உள்ள இவரை முன் உதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துங்கள். சேவை என்ற இலட்சியத்தை மேற்கொண்டால் மற்ற அருங்குணங்களனைத்தும் தாமே நம் வாழ்க்கையில் பொருந்தும். குருவின் உபதேசங்களை முற்றிலும் ஏற்று அவற்றின்படி ஒழுகுதலும் பிரம்மச்சரியத்தை வழுவாது கடைப்பிடித்தலுமே எவ்விஷயத்திலும் வெற்றி பெறுவதற்கான இரகசியமாகும். அனுமார், சேவைக்கு இலட்சியமாக இருப்பதுபோல், ஆண்மைக்கும் வீரத்திற்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார். உலகம் அவர் வீரத்தைக் கண்டு பிரமிக்கிறது. ராம சேவையில் தம்மை முற்றிலும் தியாகம் செய்வதில் அவருக்குச் சிறிதுகூட தயக்கம் இல்லை. வேறு எவ்விஷயத்திலும் அவருக்கு அக்கரையில்லை. இராமனுடைய உத்தரவைச் சிரமேற்கொண்டு அதன்படி நடப்பதே அவர் வாழ்க்கையில் கொண்டிருந்த ஒரே விரதம். அத்தகைய பூரண பக்தியே இப்பொழுது நமக்குத் தேவை.

வீரமுரசு கொட்டுங்கள்

கிருஷ்ணன் கோபிகளுடன் விளையாடிய தெய்வீக லிலையை ஆராதிப்பது தற்காலத்தில் நமக்கு நல்லதன்று. வெறும் புல்லங்குழலை வாசித்து நாட்டை விழிப்படையச் செய்ய முடியாது. மிருதங்கத்தையும் ஜால்ராவையும் அடித்துக்கொண்டு பாடுவதும் ஆடுவதும் நம்மைத் தாழ்த்திவிட்டன. பரமனை நினைத்துப் பாடுவதும் ஆடுவதும் மிக உயர்ந்த சாதனைகள் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் அவற்றுக்கு இன்றியமையாத பரிசுத்தமின்றி நாம் இச்சாதனைகளிலீடுபட்டது நம்மைத்தாழ்த்தித் தமோகுணத்தில் தள்ளியிருக்கிறது. நம் நாட்டில் பேரிகைகள் செய்வதில்லையா? யுத்த பேரிகைகள் இந்தியாவில் கிடைப்பதில்லையா? இவற்றின் ஆழ்ந்த முழக்கங்களை நம் இளைஞர்கள் கேட்கும்படி செய்யுங்கள். மிருதுவான சப்தங்களையும் சங்கீதங்களையும் இளமையிலிருந்து கேட்டு நம் மக்கள் ஆண்மையை இழந்துவிட்டனர். மறுபடியும் வெற்றி முரசைக் கொட்டுங்கள்! பேரிகைகளை அடியுங்கள்! அவை உண்டாக்கும் ஆழ்ந்த முழக்கங்களுடன் மகாவீர், மகாவீர்’ என்ற சப்தம் முழங்க, உலகம் முழுதும் `ஹரஹர மஹாதேவ்’ என்ற நாதம் கேட்கட்டும். பெண்மையை உண்டாக்கக்கூடிய மிருதுவான ஸ்வரங்களைக் கொஞ்சக் காலத்துக்கு நிறுத்தி வைப்போமாக. வீரத்தை உண்டாக்கக்கூடிய பேரிகை முழக்கத்தையே நாம் இப்பொழுது கேட்டுப் பழகவேண்டும். இடி முழக்கம் போன்ற வேதத் தொனிகளை மறுபடியும் கிளப்புவோம். அவற்றின் மூலம் நாட்டில் புத்துயிர் ஊட்ட வேண்டும். எல்லா விஷயங்களிலும் எளிமையும் வீரமும் செறிந்த தன்மையை மறுபடியும் பிறப்பிக்க வேண்டும் இத்தகைய தன்மையை ஒருவன் பெற்றால் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவனைப் பின்பற்றுவார்கள். நம் இலட்சியத்திலிருந்து ஓர் அங்குலமும் பின்வாங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் தைரியத்தைக் கைவிடாதீர்கள்! உண்ணும்போதும், உறங்கும்போதும், உடுத்தும்போதும் அல்லது பாடும்போதும், விளையாடும்போதும் அல்லது இன்பத்திலும், துன்பத்திலும் – எப்பொழுதும் உயர்ந்த ஆண்மையைக் கடைபிடியுங்கள்! எச்சமயத்தும் எந்த விதமான பலவீனமும் உங்கள் மனதில் புக விடாதீர்கள்! அனுமானை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்; பராசக்தியை மனதில் வையுங்கள்; உங்களுடைய பலவீனங்கள், கோழைத்தன்மை யாவும் மறையக் காண்பீர்கள்!

புதுமதம் தன்னம்பிக்கை

கடவுளிடம் நம்பிக்கையில்லாதவனை நாத்திகன் என்று பழைய மதங்கள் கூறின. ஆனால் தன்னிடத்தில் நம்பிக்கையில்லாதவனையே நாத்திகனென்று புது மதம் கூறுகின்றது. இந்தத் தன்னம்பிக்கை சுயநலத்தைக்கோரும் தனது’ என்ற எண்ணம் அன்று. இந்நம்பிக்கை எல்லோரிடமும் வைக்க வேண்டிய விசுவாசத்தைக் குறிக்கும். ஏனெனில் நாமே அனைத்து மாயிருக்கிறோம். எனவே, சுய அன்பு என்பது, மனிதர் மிருகங்கள் முதலிய அனைவர் பேரிலும் அன்பு கொள்வதாகப் பொருள்படும். நாமே அனைத்துமாயிருக்கிறோம் என்ற இத்தகைய நம்பிக்கையே நமக்கு என்றும் எக்காலத்தும் பேருதவியாக இருக்கத்தக்கது. மக்களில் பெரும்பாலோர் தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாயிருந்தால், உலகில் இப்பொழுது காணப்படும் துன்பங்களில் பெரும்பகுதி மறைந்திருக்கும். உலகிற் சிறந்த மக்களின் சரித்திரங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால், அவர்களிடம் இருந்த தன்னம்பிக்கையே அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து, அவர்களைச் சிறப்பெய்தச் செய்திருக்கிறதென்பது புலப்படும். தாங்கள் சிறந்த காரியங்களைச் செய்யத் தோன்றியவர்கள் என்ற எண்ணத்துடனேயே வளர்ந்து அவர்கள் உண்மையிலேயே சிறந்த காரியங்களைச் சாதித்திருக்கின்றனர்.

அளவற்ற பலம்

அளவற்ற பலமே சமயமெனப்படும். பலத்துடன் வாழ்வதே நற்செயல். பலவீனமே பாவம். எல்லாப் பாவங்களையும், எல்லாக் கெட்ட செய்கைகளையும் ‘பலவீனம்’ என்ற ஒரே வார்த்தையில் குறிப்பிட்டு விடலாம். பலவீனமே எல்லாக் கெட்ட செய்கைகளுக்கும் அடிப்படையாகவிருக்கிறது. பலவீனத்தினாலேயே ஒருவன் சுயநலமுள்ளவனாகிறான். ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனை வருந்தும்படி செய்வதும் பலவீனமே. எல்லோரும் தாங்கள் யார் என்று உணரட்டும்; ஸோஹம்’-‘நானே அவன்’ என்ற எண்ணத்தை அல்லும் பகலும் அனவரதமும் நினைக்கட்டும். குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே ‘நானே சர்வ சக்தி வாய்ந்த அந்தப் பரம புருஷனாவேன்’ என்ற நினைவுடன் எல்லோரும் வளரட்டும். இவ்வெண்ணத்தை முதலில் அவர்கள் கேட்கட்டும். அதற்குமேல் அதன் உண்மையைப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்திக்கட்டும். அச்சிந்தனையிலிருந்து உலகம் இதுவரை கண்டிராத மகத்தான காரியங்கள் உண்டாவதைக் காண்பீர்கள்.

சத்தியம்

சத்தியத்தை தைரியமாக மேற்கொள்ளுங்கள். சத்தியம் நிரந்தரமானது. சத்தியமே எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் அடிப்படை; சத்தியத்தை அறிய உரைகல் ஒன்று உள்ளது. எந்த ஒன்று தேசத்துக்குப் பலவீனத்தைத் தருகிறதோ, எந்த ஒன்று நமது அறிவையும் உணர்ச்சியையும் பலவீனமாக்குகிறதோ, அந்த ஒன்றை நஞ்சென ஒதுக்கித் தள்ளுங்கள்! அது உயிரற்றது; அது உண்மையாகாது. எது பலத்தைக் கொடுக்கிறதோ அதுதான் உண்மை; உண்மை பரிசுத்தமானது. உண்மையே எல்லா அறிவையும் அளிப்பது. ஆகையால் உண்மையென்பது பலத்தைத் தரவேண்டும்; அறிவில் பிரகாசத்தை உண்டாக்க வேண்டும். வீர்யத்தைப் பெருக்க வேண்டும். உங்கள் அரிய பழைய உபநிடதங்களை மறுபடியும் போற்றிப் படியுங்கள். ஞானமும் ஒளியும் சக்தியும் கொடுக்கக் கூடிய பல தத்துவங்கள் அவற்றில் நிறைந்திருக்கின்றன. இவ்வுயர்ந்த தத்துவங்களைக் கடைப்பிடியுங்கள்! உலகிலுள்ள உயர்ந்த உண்மைகள் உணர்வதற்கு மிகவும் எளியவை. நாம் இப்பொழுது உயிருடன் இருக்கிறோம் என்பதைப் பற்றி யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கிறதா? அது போலவே அவை தாமே விளக்கமாயிருப்பவை. உபநிடதங்களின் உயர்ந்த உண்மைகள் உங்கள் முன் நிற்கின்றன. அவற்றை மேற்கொள்ளுங்கள்; அவற்றை வாழ்க்கையில் கடைப்பிடியுங்கள்! அப்பொழுதுதான் இந்தியாவின் இலட்சியம் கைகூடும்.

உடல் வலிமை

நமது உடலின் பலக்குறைவே நம் கஷ்டங்களில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்குக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. நாம் சோம்பேறிகளாகிவிட்டோம். நம்மால் எக்காரியத்தையும் சேர்ந்து செய்ய இயலுவதில்லை. கிளியைப்போல் பல விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசுகிறோம்! ஆனால் அவற்றைச் செய்வதில்லை. காரியத்தில் ஈடுபடாமல், வெறும் பேச்சுப் பேசுவதே நமக்கு வழக்கமாகிவிட்டது. இதற்குக் காரணமென்ன? உடல் பலவீனம்தான். இத்தகைய உடலிலிருக்கும் வலிமையற்ற மூளையால் எதையும் சாதிக்க முடிவதில்லை. நம் இளைஞர்கள் முதலில் உடல் வலிமை பெற வேண்டும். சமய உணர்ச்சி தானே பின்னால் ஏற்படும். வாலிப நண்பர்களே! நீங்கள் வலிமையுள்ளவராகுங்கள். இதுவே நான் உங்களுக்குக் கூறும் புத்திமதி. கீதையைவிட, உறுதியளிக்கும் விளையாட்டுக்களின் மூலம் நீங்கள் சுவர்க்கத்திற்கருகில் செல்வீர்கள். உங்கள் தசைநார்களும் புயங்களும் அதிக வலிமை பெறும்போது கீதையை இன்னும் நன்றாக அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் நரம்புக் குழாய்களில் இன்னும் சிறிது வலிவுள்ள இரத்தம் ஓடும்போது கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் மகத்தான ஞானத்தையும், மகத்தான வலிமையையும் இன்னும் நன்றாக அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் முதுகு வளையாமல், உங்கள் கால் தளர்வுறாமல் நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்கும்போதே, உங்கள் மனதில் ஆண்மையும் வீரமும் தோன்றும்போதே, உபநிடதங்களின் நுட்பத்தையும் ஆன்மாவின் மகிமையையும் நீங்கள் நன்கு உணர்வீர்கள்.

அஞ்சாமை

உறுதி, வலிமை, சக்தி இவ்வெண்ணங்களையே உபநிடதங்களின் ஒவ்வோர் ஏடும் உலகுக்கு எடுத்து இயம்புகிறது என்பதை நான் உணர்வேன். இந்த ஒரே நூலில் தான் (அபீ அபீ’) ‘அஞ்சாமை அஞ்சாமை’ என்ற பதங்கள் உலகிலுள்ள எல்லா நூல்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக உபயோகிக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. வேறு எந்த மதத்தின் நூலிலும் மனிதனுக்கோ, தெய்வத்துக்கோ இப்பதம் கொடுக்கப்படவில்லை. பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற காட்சியொன்று என் மனக்கண்முன் இப்பொழுது தோன்றுகிறது. அலெக்ஸாண்டர் சக்ரவர்த்தி உலகை வென்று நமது சிந்து நதிக்கரையில் நின்றுகொண்டிருக்கிறான். அங்கே காடுகளில் வசித்துக் கொண்டிருந்த நம் துறவிகளிலொருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த வயதான சாது உடையேதுமின்றி ஒரு கல்லின்மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். சக்ரவர்த்தி அம்முதியவரிடமிருந்த ஒப்பற்ற ஞானத்தைக் கண்டு ஆச்சரியமுற்றுத் தன் நாடாகிய கிரீஸ் தேசத்திற்கு வரும்படி அவரை அழைக்கிறான். அங்கு வந்தால் பொருளும் பதவியும் கொடுப்பதாக ஆசை காட்டுகிறான். ஆனால், அப்பெரியார் அந்த ஆசை வார்த்தைகளைக் கேட்டுப் புன்முறுவல் செய்கிறார்; மன்னனுடைய வார்த்தைகளை மறுக்கிறார். சக்ரவர்த்திக்குக் கோபம் வந்துவிடுகிறது. ‘நீர் வராவிடில் இதோ உம்மைக் கொல்லுவேன்! என்று பயமுறுத்துகிறான். கிழவர் கொல்லென்று சிரித்துச் சொல்லுகிறார்: இப்பொழுது நீ சொன்னமாதிரி பொய்யினை யாரும் எப்பொழுதும் சொன்னதேயில்லை. யார் என்னைக் கொல்ல முடியும்? நான் அழிவற்ற ஆன்மா . எனக்கு ஏது பிறப்பும் இறப்பும்?’ என்கிறார். அதுவன்றோ வலிமை! அதுவன்றோ ஆண்மை!

உபநிடதங்கள் சக்திச் சுரங்கங்கள்

நம்மை பலவீனப்படுத்த ஆயிரம் விஷயங்களிருக்கின்றன. வெகு நாட்களாக வெறுங் கதைகள் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டோம். ஆதலால் நண்பர்களே! உங்களுடன் பிறந்தவன், உங்களுடனேயே வளர்ந்து, உங்களுடனேயே இறப்பவன் என்ற உரிமையுடன் சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள்; நமக்கு வேண்டியது வலிமை, வலிமை, வலிமையே என்று முக்காலும் கூறுகிறேன். உபநிடதங்கள் அவ்வலிமையின் பெருஞ்சுரங்கங்களாக இருக்கின்றன. உலகம் முழுவதுக்கும் அளவற்ற சக்தியூட்டுவதற்குப் போதிய வலிமை அவற்றிலிருக்கிறது. அவற்றின் மூலம் உலகமனைத்துக்கும் புத்துயிரும் புது ஊக்கமும் தரலாம். எல்லாத் தேசங்களிலும் சமூகங்களிலும் மதங்களிலும் உள்ள பலவீனர்கள், துன்புற்றவர்கள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆகிய அனைவரையும், வலிமை கொண்டெழுந்து நின்று விடுதலை பெறும்படி உபநிடதங்கள் பேரிகை கொட்டிக் கூவியழைக்கின்றன. சரீர விடுதலை, மன விடுதலை, ஆன்ம விடுதலை எனும் இவையே உபநிடதங்கள் உபதேசிக்கும் மந்திரங்களாகும்.

அனுபூதியே ஆன்மீக வாழ்வின் அடிப்படை

ஆனால், சமய நூல்களைப் பயிலுவது மட்டும் நம்மை ஆன்மீக உணர்ச்சி உடையவர்களாகச் செய்யாது. உலகிலுள்ள சமய நூல்கள் அனைத்தையும் நாம் பயின்றிருக்கலாம். எனினும், நமக்குக் கடவுளைப் பற்றியோ மதத்தைப் பற்றியோ ஒன்றும் தெரியாமலிருக்கலாம். நம் ஆயுள் முழுதும் நாம் பேசலாம் அல்லது வாதம் செய்யலாம். ஆனால் உண்மையை நாமே அனுபவித்து உணரும்வரை நாம் ஒன்றும் அறியாதவர்களாகத்தான் இருப்போம். ஒருவனுக்குச்சில மருத்துவப்புத்தகங்கள் மாத்திரம் கொடுத்து அவனை மருத்துவன் ஆக்கிவிட முடியுமா? ஒரு தேசத்தைப் பார்க்க விரும்பும் எனக்கு அதன் படத்தைப் புத்தகத்தில் காண்பித்துத் திருப்தி செய்ய முடியுமா? இன்னும் பூரணமான ஞானத்தை அடைய வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தைத்தான் இப்படம் உண்டாக்கும். அதற்கு மேல் இது பயன்படாது. கோயில்களும், புத்தகங்களும், நியமங்களும் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் முதற்படிகளேயாகும். ஆன்மீக ஞானம் விதிகளிலும் வாதங்களிலும் இல்லை. அது வாழ்க்கையைப் பொறுத்தது. அனுபூதியே ஆன்மீக வாழ்க்கையின் அடிப்படையாகும்.

இதய உணர்ச்சியை வளருங்கள்

உலகிலுள்ள அனைவரையும் விட நாம் அறிவிலே உயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம். எனினும் தெய்வ பக்திக்கும் நமக்கும் வெகு தூரமிருக்கலாம். ஆராய்ந்து பார்த்தால், புத்திக்கூர்மை உள்ளவர் பலர் தெய்வீக உணர்ச்சியே அற்றிருக்கின்றனர். மேலைநாட்டுக் கல்வி முறையில் ஒரு பெருங்குறையிருக்கிறது. அக்கல்வி பக்தியுணர்ச்சியின்றி வெறும் புத்திக்கு மாத்திரம் பயிற்சியளிக்கிறது. இதயம் இல்லாமல் வெறும் புத்திக்கூர்மை மாத்திரம் இருந்தால் அது ஒருவனை அதிகச் சுயநலமுடையவனாகத்தான் செய்யும். இதயம் ஒன்றுசொல்லி, புத்திவேறு ஒன்று உரைப்பின் இதயத்தையே பின்பற்ற வேண்டும். இதயபூர்வமான உணர்ச்சி ஒருவனை மிகவும் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும். புத்தியால் எப்பொழுதும் அவ்வளவு உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாது. இதயம் புத்திக்கு மேல் சென்று தெய்வ சன்னிதானத்தை அடைய முடியும். ஆதலால், எப்பொழுதும் இதய உணர்ச்சியை நன்றாக வளருங்கள். மனிதன் இதயத்தின் மூலம் ஆண்டவனிடம் பேசுகிறான்.

மதவெறி ஒருநோய்

மனிதனிடம் மகள் மகன்கள், வீடு வாசல், தேசம், மதம் போன்ற பலவித பாசங்களுண்டு. அவை அனைத்திலும் மிகத்தீவிரமானது, சமயத்தின் காரணமாக உண்டாயிருப்பதுதான். உலக சரித்திரத்திலேயே உன்னதமானதும் உயர்ந்த மன அமைதியை அளிக்கக்கூடியதுமான வார்த்தைகள் மத உணர்ச்சியில் முதிர்ந்த பெரியோர்களால்தான் பேசப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், மிகக் கொடுமையான வார்த்தைகளுக்கும் மத உணர்ச்சி நிறைந்தவர்களே பிறப்பிடமாக இருந்திருக்கின்றனர். ஒவ்வொரு மதமும் சில விதிகளை உண்டாக்கி, அவைகளே உண்மையானவை என்று வற்புறுத்துகின்றன. சிலர் கத்தியின் முனையில் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். இங்ஙனம் செய்பவர்கள் சுபாவத்தில் கெட்ட மனிதர்களும் அல்லர். மதவெறி என்ற ஒருவித நோய் அவர்களை இவ்விதம் செய்யும்படி தூண்டுகிறது. மதத்தின் பெயரால் பல போர்கள் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், மதவெறி நிறைந்திருக்கும் மக்களின் மத்தியிலும், பல சமயங்களில் அவ்வப்போது சில ஞானிகள் தோன்றி, சண்டை சச்சரவுகளை நிறுத்துங்கள்! மதங்கள் யாவும் ஒரே ஈசனை நாடுபவை’ என்று ஒற்றுமை உணர்ச்சியை உபதேசித்திருக்கின்றனர்.

சமயசமரசத்தின் தீர்கதரிசி

தற்பொழுது இத்தகைய மகான் ஒருவர் தோன்றுவதற்கு உரிய காலம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர் சகல சமயங்களையும் ஒரே இறைவன் (ஒரே சக்தி) நின்று இயக்குகிறான் என்பதை அறிந்தார். மதங்கள் யாவும் பாதைகள் மட்டுமே என்பதைக் கண்டார். ஒவ்வொரு மனிதனிலும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் அவர் கடவுளைக் கண்டார். பலவீனர்கள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள், ஏழைகள் என்ற இவர்கள்பால் அவர் இதயம் மிக இரங்கிக் கரைந்தது. இதனோடு அவருடைய அபார மூளை, இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலக முழுதுமிருக்கும் மதங்களிலுள்ள அடிப்படையான ஒற்றுமையை அறிந்து, உலகமுழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமயக்கோட்பாட்டை உண்டாக்கியது. அத்தகைய மனிதர் ஒருவர் பிறந்தார். அவர் திருப்பாதங்களில் பல வருஷங்கள் அமர்ந்து அவர் உபதேசங்களைப் பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை நான் பெற்றேன். என் குருநாதரிடமிருந்து உயர்ந்த ஓர் உண்மையை நான் அறிந்தேன். உலகில் தோன்றியிருக்கும் மதங்கள் யாவும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமானவையல்ல என்ற மகத்தான உண்மையை அவரிடம் உணர்ந்தேன். நிலையான ஒரே சநாதன மதத்தின் பல அம்சங்களே அவை என்பதை அறிந்தேன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண தேவர் எவருக்கும் விரோதமாக ஒரு கடுமையான வார்த்தைகூடப் பேசியதில்லை. அவருடைய பேரன்பும், பாரபட்சமற்ற நிலையும் எல்லாச் சமயத்தோரும் அவரைத் தங்கள் சமயத்தவர் என்று நினைக்கும்படி செய்தது. அவர் எல்லோரையும் நேசித்தார். எல்லா மதங்களையும் உண்மையென அவர் நம்பினார். மதவெறியை அகற்றுவதிலேயே அவருடைய ஆயுள் முழுவதும் கழிந்தது.

எல்லா மதங்களையும் ஏற்க

நாம் வேற்றுமையை அகற்றி ஒற்றுமையைக் கடைப்பிடிப்போமாக! எந்த மதத்தின் உண்மையையும் புறக்கணிக்காது ஏற்றுக் கொள்வதே நம் எண்ணமாக இருக்கவேண்டும். அவற்றைச் சகித்துக்கொள்வோம் என்பதன்று. ஏனெனில் அச்சகிப்பு, பிறமதங்கள் தாழ்ந்தவை என்ற எண்ணத்தால் ஏற்படுகிறது. நீங்கள் அவ்விதம் நினைத்தால் அது கடவுள் பால் செய்யும் குற்றமன்றோ ? நான் உலகில் தோன்றிய மதங்களனைத்தையும் ஏற்றுக் கொள்கிறேன். அவை ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி ஆண்டவனை வணங்குகின்றனவோ, அவ்விதமே நானும் வணங்குகின்றேன். முகமதியர்களுடன் சேர்ந்து அவர்கள் மசூதிகளுக்குச் செல்வேன். கிறிஸ்துவர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களுடைய ஆலயங்களுக்குச் சென்று சிலுவையின்முன் முழங்காலில் மண்டியிட்டுத் தொழுவேன். புத்தர்கள் கோயிலுக்குச் சென்று புத்த பகவானைப் போற்றிப்பக்தி செய்வேன். காடுகளிலும் குகைகளிலும் இருந்து அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்தபூர்த்தியாகி’ அந்தர்யாமியாய், யாவர் மனதிலும் திகழும் அப்பேரொளியைத் தம் மனதில் காண சாதனை செய்யும் இந்துக்களிடம் சேர்ந்து, தியானம் செய்வேன்.

முடிவற்ற அருள் விளக்கம்

இது மாத்திரமல்லாமல் இனி வரப்போகும் எல்லா மதங்களையும் ஏற்க என் இதயத்தைத் திறந்து வைத்திருப்பேன். ஆண்டவனுடைய அருட்புத்தகம் இதற்குள் முடிந்தாவிட்டது? அல்லது இன்னும் எதிர்காலத்தில் புதிய பேருண்மைகளை மானிடர் உய்யப் பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்குமா? ஆன்மீக உண்மைகளை வெளிப்படுத்தும் இம்மதங்கள் யாவும் ஆண்டவனுடைய அதி ஆச்சரியமான புத்தகங்களாகும். கிறிஸ்து மத சுவிசேஷங்கள், இந்துக்களின் வேதங்கள், முகம்மதியர்களின் குரான், இன்னும் இதர மதத்தாரின் நூல்கள் என்ற இவை யாவும் அப்புத்தகத்தின் பல பக்கங்களாக இருக்கின்றன. இன்னும் அப்புத்தகத்தில் பல பக்கங்கள் வெளிவரக் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இதுவரை வந்தவை அனைத்தையும் ஏற்போமாக! இப்பொழுது தோன்றியிருக்கும் அருட்சுடரை அனுபவித்து இனி வரவிருக்கும் ஞானவொளியை ஏற்க நமது இதயத்தைத் திறந்து வைத்திருப்போமாக! இதுவரை தோன்றியிருக்கும் எல்லா மகான்களுக்கும் இப்பொழுது தோன்றியிருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் நமது வணக்கம். இனிமேல் தோன்றவிருக்கும் எல்லா மகான்களுக்கும் நமது வணக்கத்தைச் செலுத்துவோமாக!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s