வரலாறும் வளர்ச்சியும் 6

6. மனிதர்கள் தாண்ட வேண்டிய தடைகள் யாவை?

உலகில் மூவகையான துக்கம் உள்ளன. அவை இயற்கையானவையல்ல, ஆகவே நிவர்த்திக்கப்படக் கூடியவை. கோபம்

அவைகள் ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் மற்றும் அத்யாத்மிகம். வெள்ளம், பஞ்சம், நிலநடுக்கம் போன்ற புற இயற்கையினால் ஏற்படும் துன்பங்களை ஆதிபௌதிகம் என்கிறோம். இதனைத் தடுக்க அறிவியல் விஞ்ஞான தொழில் நுணுக்கம் தேவைப் படுகிறது. நீதியின்மை , சம உரிமையற்ற நிலை போன்ற சமுதாயத் தீமைகள் ஆதிதைவிகம் எனப் படும். அரசியல் அறிவு, பொருளாதாரம், சமுதாயக் கோட்பாடுகள் போன்றவை இதனை நீக்கப் பயன் படுகின்றன. அக இயற்கையில் உள்ள முறைகேடான உணர்ச்சிகள், உந்துதல்கள் அத்யாத்மிகம் எனப் படும். ஆன்மீக வாழ்க்கை அதனைத் தடுக்கும். முக்திக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் பரந்த ஒரு வரையறையை கொடுத்துள்ளார். முக்தி என்றால் இவையெல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுதலை பெறுவதே.

கிரேக்கர்கள் அரசியல் சுதந்திரத்தை நாடினர், இந்துக்கள் ஆன்மீக சுதந்திரத்தை நாடினர். இரண்டும் ஒருதலைப்பட்சமானவை.

ஆன்மீக சுதந்திரத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி சமூக சுதந்திரத்தைப் புறக்கணிப்பது ஒரு குறை. ஆனால் சமூக சுதந்திரத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி, ஆன்மீகத்தைப் புறக்கணிப்பது அதைவிடப் பெரிய குறை. ஆன்மா , உடல் ஆகிய இரண்டின் சுதந்திரத் திற்காகவும் முயல வேண்டும்.

உலகம் முழுவதன் கண்களும் ஆன்மீக உணவிற் காக இப்போது இந்தியாவை நோக்கித் திரும்பியுள்ளன; எல்லா இனங்களுக்கும் இந்தியா அதைத் தந்தாக வேண்டும். மனித குலத்திற்கான மிகச் சிறந்த லட்சியம் இங்கு மட்டுமே உள்ளது. நமது சம்ஸ்கிருத இலக்கியங்களிலும் தத்துவங்களிலும் உள்ளதும், காலங் காலமாக இந்தியாவின் தனிப்பெரும் பண்பாகத் திகழ்வதுமாகிய இந்த லட்சியத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்காக இப்போது மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் அரும்பாடுபட்டுவருகின்றனர்.

நாம் வேறு ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? இந்த உலகத்திடமிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா? ஆம்; உலகப் பொருட்களைப் பற்றிய அறிவு, நிறுவனங்களின் சக்தி, அதிகாரங்களைக் கையாளும் திறமை, நிறுவனங்களை உருவாக்குகின்ற திறமை, குறைந்த சக்தியைச் செலவழித்து அதிக பலன்களை அடையும் திறமை-இவற்றையெல்லாம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மேலை நாட்டிடமிருந்து ஒருவேளை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம்.

ஒரு குண்டூசியைக்கூட உற்பத்தி செய்யத் திராணி யில்லை. இந்த லட்சணத்தில் இங்கிலாந்தைக் குறை சொல்கிறீர்கள்! வெட்கக்கேடு! முதலில் அவர்கள் காலடியில் உட்கார்ந்து, அவர்களிடமிருந்து கலை, தொழில் என்று வாழ்க்கைப் போராட்டத்திற்குத் தேவை யானவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அத்தகைய தகுதிகளைப் பெற்றால் முன்புபோலவே உங்களுக்கு மதிப்பு வரும்.

ஆன்மீகத்தில் ஒருநாட்டினர் அல்லது சமுதாயத்தினர் முன்னேறி இருக்கும் அளவிற்கு அவர்களது நாகரீகமும் உயர்ந்ததாக உள்ளது. பல எந்திரங்களையும், அது போன்ற பிறவற்றையும் கொண்டு வாழ்க்கை வசதி களைப் பெருக்கிக் கொண்டதால் மட்டும் ஒரு நாட்டினரை நாகரீகம் படைத்தவர்கள் என்று கூறிவிட முடியாது. இந்தக் காலத்து மேலை நாகரீகம் நாள்தோறும் மக்களின் தேவைகளையும் துன்பங்களையும்தான் பெருக்கிக்கொண்டு போகிறது. மாறாக, பழைய இந்திய நாகரீகம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்குரிய வழிகளைக் காட்டியதன் மூலம், உலகியல் தேவைகளை முற்றிலுமாக நீக்காவிட்டாலும் பெருமளவிற்குக் குறைத்தது. இந்த இருவகை நாகரீகத்தையும் சமன்படுத்துவதற்காகவே இந்த யுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தோன்றினார். இன்று மனிதர்கள் செயல்புரிவதில் வல்லவர்களாக இருப்பதுடன் ஆழ்ந்த ஆன்மீக ஞானத்தையும் அடைய வேண்டியிருக்கிறது.

பண வசதிக்கு ஏற்ப நமது மடத்தில் மேலை விஞ்ஞானத்தையும் இந்திய ஆன்மீகத்தையும் இளைஞர்களுக்குக் கற்பிக்க எண்ணுகிறோம். இதன் மூலம், அவர்கள் கல்லூரிக் கல்வியின் நன்மையுடன், ஆசிரியர்களுடன் வசிப்பதால் மனிதர்களாக ஆவதற் கான பயிற்சியும் பெறுவார்கள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s