உன் வாழ்க்கை உன் கையில்!-27

27. வீறு நடை போடு

இதனை உண்மையாகவே கற்க விரும்புபவர்கள் உங்களில் யாராவது இருந்தால், அவர் வாழ்க்கையில் மற்ற தொழில்களில் செலுத்தும் அளவு மன உறுதியுடன், ஏன், அதைவிடத் தீவிர உறுதியுடன் தொடங்க வேண்டும். ஒரு தொழிலுக்கு எவ்வளவு கவனம் தேவைப்படுகிறது! அது எவ்வளவு கண்டிப்பாக வேலை வாங்குகிறது! தந்தையோ, தாயோ, மனைவியோ, குழந்தையோ இறப்பதானாலும், தொழில் நிற்க முடியுமா! இதயம் உடைந்து போயிருந்தாலும், தொழில் செய்யும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் தாங்க முடியாத வேதனை தரும் போதும், நாம் தொழில் நடக்கும் இடத்திற்குச் சென்றே தீர வேண்டும். அது நியாயமானது, அது சரி என்றுதானே நாம் கருதுகிறோம். எந்தத் தொழிலுக்கு எக்காலத்திலும் தவ யாக இருப்பதை விட அதிக உழைப்பு இந்தச் சாஸ்திரத்திற்குத் தேவை. தொழிலில் பலர் வெற்றி பெறலாம்; இதிலோ மிகமிகச் சிலரே வெற்றி பெறு வர். ஏனெனில் கற்பவரின் தனியியல்பு இதில் ஒரு முக்கியக் காரணம். தொழிலில் எல்லோரும் பணம் குவிக்காமல் இருந்தா லும் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ சேர்க்க முடியும். அதுபோல் இதைக் கற்பவர்களுக் கும் ஒரு கணமாவது காட்சி கிடைக்கும். அதனால் இதன் உண்மையைப் பற்றியும் இதனை முழுவதும் உணர்ந்த மனிதர்கள் இருந்தனர் என்பதைப் பற்றியும் அவர் களுக்கு உறுதியான தீர்மானம் உண்டாகும்.

சிறு அளவில் ஆனாலும் சிரத்தை யுடன் செய்தால், அது அற்புதமான பலன் களை அளிக்கும். ஆதலால் ஒவ்வொரு வரும் தங்களால் இயன்ற அளவு சிறிதே னும் முயற்சி செய்யட்டும். மீனவன் தன்னை ஆன்மாவென நினைத்தால், சிறந்த மீனவன் ஆவான். மாணவன் தன்னை ஆன்மாவென நினைத்தால், சிறந்த மாணவன் ஆவான். வக்கீல் தன்னை ஆன்மாவென நினைத்தால் சிறந்த வக்கீலாவான். இவ்விதமே எல்லோரும்.

மகாவீரனைப் போல் முன்னேறு! அங்கும் இங்கும் பார்க்காதே! இந்த உடம்பு தான் எத்தனை நாளைக்கு! சுகதுக்கங்கள் தாம் எத்தனை நாளைக்கு! நீ மனித உடலைப் பெற்றிருக்கிறாய், உனக்குள் இருக்கும் ஆன்மாவை விழித்தெழச் செய். ”நான் பயமற்ற நிலையை அடைந்து விட்டேன்” என்று சொல். “நான் ஆன்மா. அதில் என் அகந்தை எல்லாம் கரைந்து விட்டது” என்று சொல். இந்த வழியில் நிறைநிலையை அடை. அதன்பிறகு, உன் உடம்பு நிலைத்திருக்கும் வரை ”நீ அதுவாக இருக்கிறாய்”, “எழுந்திரு, விழித்திரு. லட்சியத்தை அடையும்வரை நில்லாமல் செல்” என்று அச்சத்தை உதறித் தள்ளுவதற்கான போதனைகளை உபதேசி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s